Nederland praat (g)een woordje mee

door EB op 25/06/2009

in Haagse vierkante kilometer

Als er een verkiezing heeft plaatsgevonden, zoals recentelijk de verkiezing van de leden van het Europees Parlement, dan hoeven we nooit lang te wachten op de analyses van de uitslag door journalisten, (zelf benoemde) deskundigen en politici. De laatste jaren is de uitkomst van dergelijke analyses helaas voorspelbaar. De winnaar schreeuwt dat de kiezer ‘een signaal’ heeft willen geven, dat het tijd is voor verandering en dat ‘ze’ in Den Haag eens naar het volk moeten luisteren. De verliezer meent dat het tijd is voor bezinning of zoekt wanhopig naar een zondebok. En vooral: geen kwaad woord over de kiezers!

Ondertussen proberen politici in Den Haag te bedenken hoe zij de kiesgerechtigden weer geïnteresseerd kunnen krijgen in algemene politieke onderwerpen. De soundbites, het in de media verkondigen dat je een kamervraag gaat stellen, en het hijgerig achter iedere media-hype aanhollen om kampioen interpellatiedebatvoeren te kunnen worden, blijken niet afdoende te werken om kiezers bij de politiek te betrekken. Het is tijd voor een serieuzer middel! Daarom mag vanaf deze week iedere Nederlander meepraten bij de voorbereiding van wetgeving. Althans, bij 10% van de nieuwe wetgeving. Het experiment met internetconsultatie wordt gedurende twee jaar rijksbreed uitgevoerd en werd op dit weblog al eens besproken. Uiteraard is de officiële reden voor het experiment een andere: ”Dat bevordert de transparantie van het wetgevingsproces en draagt bij aan de kwaliteit van wetgeving.”

Het idee zelf is niet nieuw. GB refereerde in zijn bijdrage op dit weblog al aan de Wiki-pagina’s van Rita Verdonk, die Trots op Nederland inspireren bij het formuleren van standpunten. In 2006 waren er ook politieke partijen die nog verder gingen. De Continue Directe Democratie Partij (CDDP) wilde de gedragingen van haar tweede-kamerleden laten afhangen van de wil van de meerderheid van haar leden. De Groen Vrij Internet Partij ging nog een stapje verder en wilde zelfs onze vertegenwoordigende democratie vervangen voor een directe internet democratie. Geen van beide partijen wist op het cruciale moment echter meer dan 0,2% van de uitgebrachte stemmen te behalen en beiden lijken een stille dood gestorven te zijn.

Ook als we kijken naar de overheid zelf is het idee van internetconsultatie in Nederland niet nieuw. De provincie Limburg heeft een burgerforum opgericht om Limburgers meer bij de provinciale politiek te betrekken. Juist deze week werd bekend dat dit experiment is mislukt. De Limburgers lieten het massaal afweten en het forum lijdde een kwijnend bestaan: 171 leden, 12 discussies en 402 reacties. Het zou te gemakkelijk zijn om nu het initiatief van het Ministerie van Justitie ook maar direct de grond in te boren. Per slot van rekening leeft de landelijke politiek veel meer bij de kiezer dan de provinciale en lijkt het ministerie zichzelf ook meer tijd te hebben gegeven om het experiment tot een succes te maken. Wel vraag ik mij af of de internetconsultatie de macht van lobbygroepen niet zal versterken, of de gewone burger de weg naar de overheid zal willen maken én of de lezers van deze weblog voornemens zijn om zelf een actieve bijdrage te gaan leveren aan het wetgevingsproces. Wat mijzelf betreft: ik vind het vooralsnog voornamelijk een interessant onderzoeksobject.

Edward Brüheim

Vorige post:

Volgende post: