Nederland uit de EU, Rotterdam onder water

door Ingezonden op 07/05/2012

in Europa, Haagse vierkante kilometer, Uitgelicht

Post image for Nederland uit de EU, Rotterdam onder water

Het plan van Wilders om uit de EU te stappen heeft voordelen, maar is contraproductief. Bij toetreding tot de Europese Economische Ruimte (EER) is Nederland nog steeds niet eigen baas over immigratie en asiel. Bij toetreding enkel tot de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) raakt Nederland op handelsgebied in splendid isolation.

Wilders verwacht met zijn plannen de voordelen van het vrije handelsverkeer te kunnen combineren met de vrijheid om te bepalen wie het land binnenkomt en om de immigratie te beheersen. Daarnaast zal Nederland dan niet worden geconfronteerd met de consequenties van deelname aan de eurozone, zoals de 3%-regel en de monetaire steun aan ‘knoflook’-landen.

De vrijheid die Wilders claimt is echter maar zeer beperkt. De EER -landen (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) houden zich aan dezelfde regels als de EU landen als het gaat om de vier vrijheden: vrij verkeer van personen, diensten, vestiging en kapitaal. Op een groot aantal beleidsterreinen passen zij de EU-richtlijnen toe. Een voorbeeld zijn de richtlijnen over de vestiging van en het toezicht op banken, die we nog kennen van de Icesave affaire en de IJslandse bankencrisis. Zonder de EER zou er geen Icesave-affaire zijn geweest.

De EER-landen doen niet mee aan de euro, en immigratie en asiel vallen formeel ook buiten de samenwerking. Maar via de regels over het vrij personenverkeer komt het EU immigratie- en asielbeleid toch om de hoek kijken. Degenen die rechtmatig zijn binnengekomen in een EU-land, hebben immers vrij reizen, omdat de interne grenscontroles zijn afgeschaft. Dit komt omdat alle EER-landen tegenwoordig deelnemen in Schengen.Want de EU wil best met de EER-landen afspreken dat er vrij personenverkeer is van EU- en EER-onderdanen. Om dat soepel te laten verlopen moeten de landsgrenzen binnen het EU en EER gebied open zijn. Maar voor wat hoort wat: de EER landen moeten wel dan dezelfde regels volgen bij het binnenlaten van personen aan de gemeenschappelijke buitengrens. Exit zeggenschap over immigratiebeleid.

Blijft over deelname aan de EVA sec, net zoals het geïsoleerde Zwitserland doet. Dat betekent dat vijf kleine landen handelsverdragen moeten uitonderhandelen met de EU, de WTO , grote landen als China en een reeks van kleinere landen. Met het vrije personen- en goederenverkeer met de buurlanden en het Europese achterland is het dan definitief gedaan. Antwerpen zal de havenfuncties ten koste van Rotterdam uitbreiden. Van handelsland wordt Nederland economisch drijfzand. Eén voordeel: het havengebied van Rotterdam kan onder water worden gezet in plaats van de Hedwigepolder. Die politieke overwinning is alvast binnen.

Prof. Adrienne de Moor-van Vugt

1 Filip S. 07/05/2012 om 10:40

Bravo, prof. De Moor voor het nog eens heel kort en bondig uiteenzetten van de schaduwzijden van dit soort wilde ideeen, alleen de kop doet wat apocalyptisch aan en daar heeft de “Europa-communicatie” niet zulke goede ervaringen mee.

Over de assymetrie van Zwitserland en de EER-landen t.o.v. de EU is inmiddels een aanzienlijke, zij het gefragmenteerde, hoeveelheid literatuur verschenen.

Nog het vermelden waard dat de Zwitsers toch ook al bijna een decennium onderdeel zijn van de Schengenzone (met wat kleine uitzonderingen).

Overigens denk ik niet dat dit verhaal indruk gaat maken op de volgers van de Wilders-ideologie. Immers de absentie van Noorwegen en Zwitserland uit de EU valt ook grotendeels te verklaren m.b.v. hetzelfde elite-model als de opkomst van de PVV en de thematiek die zij hanteert.

2 PB 08/05/2012 om 21:47

BEdankt voor dit uitstekende overzicht. Ik denk toch dat het ook vooral een tactische zet is van Wilders. Hij weet dat er een gerede kans is dat de chaos in Europa zal toenemen en Europa mensen meer en meer geld gaat kosten. Hij weet ook dat de dingen tot op zekere hoogte bijna niet te verdedigen zijn. Met zijn ‘uit de EU’-standpunt wil hij de andere politici in een hoek dwingen waar ze zich moeilijk duidelijk kunnen maken en de Unie alleen maar moeten verdedigen, zodat hij alleen het eurosceptisch element opneemt. Ik denk dat het een slimme zet is, maar ik weet niet of het voldoende is om nog relevant te worden (als dat ooit de bedoeling is geweest bij GW)

3 Claudia 09/06/2012 om 23:44

Is Wilders en vrijheid niet een contradictie in terminis?

Mijns inziens toont bovenstaand artikel dat toch maar weer eens haar fijn aan. En tot nog toe heb ik uit die man zijn mond alleen maar zaken horen komen die wel tegen iemand zijn vrijheid gericht zijn.

Ik zou het wel erg intressant vinden om eens een discussie te voeren over het veroordelen van een geloof niet een aantasting is van de vrijheid van geloof zoals beschreven staat in de univerciele verklaring voor de rechten van de mens. Daarbij in aanmerking nemend dat de vrijheden die de mensenrechten bieden, niet misbruikt mogen worden om een ander zijn mensenrechten aan te tasten.

Vorige post:

Volgende post: