Nieuw kabinet zonder verkiezingen II

door GB op 29/02/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Nieuw kabinet zonder verkiezingen II

Aan de vooravond van de tussenformatie zet er weer een staatsrechtgeleerde de achterdeur van het Catshuis open. Rutte hoeft niet per se terug naar de kiezer als hij er niet uit komt met Wilders. Staatsrechtgeleerde van dienst is Erik Jurgens. Volgens hem is de staatsrechtelijke praktijk om een vallend kabinet met nieuwe verkiezingen te belonen te vaak ook het gevolg geweest van de feitelijke onmogelijkheid om een andere coalitie te smeden. Aan de zogenaamde Conventie van 1966 komt volgens Jurgens dus te weinig rechtskracht toe.

Jurgens vindt het verder ook niet wenselijk om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. ‘Dat zou,’ stelt hij, ‘economische onzekerheid kunnen scheppen.’ Kortom: in het landsbelang nu even geen verkiezingen maar stevig doorpakken met het oplossen van de crisis. Dat moet volgens Jurgens – eveneens in het landsbelang – met een grote meerderheid gebeuren. En dan bedoelt hij ook echt groot:

Het zou VVD, PvdA, CDA D66 en Groen Links moeten worden. Christen Unie en SGP zouden zich kunnen aansluiten. Dat is een stevige meerderheid.

Dat laatste is geen overbodige toevoeging. Alleen de Eurosceptici en de dierenclub mogen niet mee doen.

In ieder geval zijn we volgens Jurgens in deze barre tijden toe aan een nieuw kabinet zonder verkiezingen en een kabinet zonder oppositie. De crisis vraagt steeds meer offers.

1 Super De Boer 29/02/2012 om 21:38

Stel dat na de verkiezingen van 2010 inderdaad een paarse coalitieregering was aangetreden (VVD, PvdA, D66, GL). Stel dat de economische omstandigheden twee jaar later dermate zijn gewijzigd, dat feitelijk een geheel nieuw regeerakkoord moet worden gesloten voor het tweede deel van de termijn. Ook in die situatie wordt de basis waarop het kabinet rust fundamenteel herzien en vervangen door plannen met (mogelijk) een heel andere toon. Ik neem echter wel aan dat dit zonder discussie dienaangaande dan plaats heeft zonder nieuwe verkiezingen. Om kort te gaan: hoezeer ik het persoonlijk ook betreur, zolang VVD en CDA bereid zijn samen door te gaan en er geen – al dan niet afgedwongen – collectief ontslag wordt aangeboden, heb ik niet het gevoel dat mij staatsrechtelijk onrecht wordt aangedaan als er geen nieuwe verkiezingen komen in het vooralsnog denkbeeldige geval dat de aanstaande ‘tussenformatie’ gaat mislukken. Want die gaat natuurlijk wel lukken.

Voor de kiezer zit er niets anders op dan eerst de gifbeker helemaal leeg te drinken, en pas daarna het gal spuwen. Het recht op tussentijdse oprispingen stond niet op de menukaart toen men deze cocktail bestelde.

2 Super De Boer 29/02/2012 om 22:15

Ter verduidelijking: als alleen het gedoogakkoord de prullenbak in verdwijnt wat mij betreft dus geen recht op nieuwe verkiezingen. Als ook echt de samenstelling van het kabinet zou veranderen is e.e.a. discutabeler, maar dan nog kun je volhouden: kennelijk leidt de laatste verkiezingsuitslag tot een kabinet, dat niet door een meerderheid van de Kamer naar huis wordt gestuurd.

3 Super De Boer 01/03/2012 om 11:28

Nog duidelijker: m.i. is er pas sprake van een ongeschreven regel van staatsrecht, als deze boven elke discussie verheven is, zoals de vertrouwensregel. Als er allerlei discussies losbarsten over een gewoonterechtelijke regel, is het uit dien hoofde dus geen regel.

4 Ruudt 01/03/2012 om 11:35

Ik snap niet waar dat gevoel van onrecht vandaan komt. U heeft destijds op een partij gestemd, en niet op een coalitie. Toen u stemde, had u nog geen idee dat er een gedoogcoalitie VVD-CDA-PVV uit zou komen.

Als op basis van dezelfde stemverhoudingen nu een andere meerderheid gemaakt blijkt te kunnen worden, dan is daar toch niets mis mee. Op gemeentelijk niveau is het nooit anders geweest.

Helemaal eens met Jurgens. De enige reden dat er in het verleden altijd verkiezingen waren, is dat er bijna altijd wel partijen zijn die meenden daar voordeel uit te kunnen halen. Dat kan politiek een heel legitieme reden zijn om niet zonder verkiezingen in een nieuw kabinet te stappen, maar levert m.i. geen staatsrechtelijke conventie op.

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: