Nieuw nummer TvCR (2011/2)

door Redactie op 21/04/2011

in Varia

Post image for Nieuw nummer TvCR (2011/2)

Het tweede nummer van de tweede jaargang van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht is uit. Abonneren & bestellen kan hier.

De april-aflevering van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht staat in het teken van de Staatscommissie Grondwet. In deze aflevering is daarom een groot aantal artikelen opgenomen over de diverse deelthema’s van het rapport van de Staatscommissie. Boogaard schetst in zijn artikel de geschiedenis van staatscommissies, hun functie en het weinig politieke karakter van de Staatscommissie Grondwet. Tans geeft weer, waarom de Staatscommissie zijns inziens toch had moeten adviseren een preambule bij de Grondwet op te nemen. Sillen is kritisch over de algemene bepalingen, zoals door de Staatscommissie voorgesteld, verwijzend naar (onder meer) de democratische rechtsstaat, de menselijke waardigheid en het legaliteitsbeginsel. De voorgestelde bepalingen geven zijns inziens te weinig richting, zeker in het licht van de door de commissie voorgestane constitutionele toetsing. Leeuw en Mevis bespreken het grondwettelijke recht op een eerlijk proces en de toegang tot de rechter. Zij oordelen dat de voorstellen van de Staatscommissie nuttig zijn, maar dat de uitwerking door de commissie mager is. Verhey schrijft, evenals Koops, over de grondrechten in de digitale samenleving. Verhey is overwegend positief over het voorstel van de Staatscommissie (‘sober en goed geformuleerd’); Koops is kritisch (‘geen samenhangende visie’). Van der Schyff ten slotte, gaat in op de beperkingssystematiek van grondrechten. Zijn oordeel over een algemene aanvullende beperkingsclausule is positief, maar hij heeft enkele opmerkingen bij de uitwerking daarvan.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: