Nieuw nummer TvCR (2012/2)

door Redactie op 12/04/2012

in Varia

Post image for Nieuw nummer TvCR (2012/2)

Het tweede nummer van de derde jaargang van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht is uitgekomen. Abonneren & bestellen kan hier. Inhoud van dit nummer:

A.J. Nieuwenhuis levert een bijdrage aan de nog altijd aan populariteit winnende ‘kernrechtenbenadering’ van grondrechten. Maar voegt het wat toe aan de reeds bestaande eis van proportionaliteit waarbinnen de ‘ingrijpendheid’ van een beperking immers ook al meeweegt? Nieuwenhuis analyseert de Duitse literatuur en jurisprudentie, waarin al enige tijd getheoretiseerd wordt over het Wesensgehalt, en de jurisprudentie van het EHRM, dat het ook met enige regelmaat heeft over de the very essence van een grondrecht. Zijn conclusie luidt dat er nog veel valt te verhelderen, waarbij hij het zelf bij wat voorlopige gedachten houdt.

J.M. Piret diept de casus van het bekende Lautsi-arrest, waarin het EHRM verplichte kruisbeelden in Italiaanse klaslokalen eerst wel verbood maar in hoger beroep niet, grondig uit. Daaraan knoopt hij een eigen positie waarin hij zich keert tegen degenen die de uitspraak van de Grote Kamer als een capitulatie zien. Er is in zijn ogen veel te zeggen voor een internationaal hof dat niet te ver voor de troepen uitloopt en rekening houdt met de ‘ergheidsgraad’ van de gestelde schending.

J.E. Goldschmidt schetst de gang en stand van zaken rondom het College voor de rechten van de mens, J.A. Peters en E.J. Daalder gaan in discussie over de vraag of de voorgenomen wijziging van de Wob een ‘aantasting van de democratische rechtsstaat’ vormen en H.M.A.E. van Ooijen en Ph. Kiiver praten de lezer bij over respectievelijk het Franse boerkaverbod en de nieuwe Duitse Kieswet. Tenslotte bespreekt A.C.M. Meuwese het proefschrift van Tineke Strik en T. Koopmans het boek van Justice Breyer: Making our democracy work.

Vorige post:

Volgende post: