Nieuw nummer TvCR (2016/4)

door STKR op 15/11/2016

in Recensies

Post image for Nieuw nummer TvCR (2016/4)

Het najaarsnummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht is uit! Voor het hoofdartikel tekenden twee auteurs die als MD en MN ook op dit blog actief zijn: Michiel Duchateau en Mentko Nap van de RUG. In hun artikel analyseren zij de consequenties van de Europese Unie voor de nationale verhoudingen en concluderen ze dat de minister-president meer bevoegdheden zal moeten krijgen waar de overige ministers zullen moeten inschikken. Ook voor het parlement wordt het er niet beter op. Dat verliest controlemogelijkheden. ‘Met het goeddeels verdwijnen van unanimiteitseisen hebben ministers het vermogen om de besluitvorming naar hun hand te zetten verloren. Zij kunnen daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de besluiten die Raad in weerwil van Nederlandse oppositie heeft genomen.’

In de rubriek Wetgeving wordt de lezer door Steven Hillebrink (BZK) bijgepraat over de brief van minister Plasterk over de verhouding tussen het inlichtingenrecht uit artikel 68 Grondwet en de Wet openbaarheid van bestuur en door Frans Hoogendijk (EUR) over de Europese partijregulering. Voor de rubriek Bij de buren tekenden Eric Janse de Jonge en Suzanne Poppelaars (KUN) voor bijdragen over respectievelijk de deadlock in het Amerikaanse Supreme Court en de zoveelste OMT-beslissing van het Duitse Bundesverfassungsgericht.

Vorige post:

Volgende post: