Nucleaire optie IV: Stik er maar in

door GB op 11/09/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Nucleaire optie IV: Stik er maar in

Terwijl het kabinet de ene na de andere schotel linzenmoes uitserveert in de Senaat, zetten wij hier alvast de nucleaire opties klaar. Na ontbinden, verzuipen, voor het blok zetten dit keer: negeren. Want wat gaat er eigenlijk mis, als de Eerste Kamer de begroting verwerpt?

In ieder geval doet zich niet de situatie voor waar Wouter Bos voor waarschuwde, dat er geen geld meer is en het totale overheidsapparaat op 1 januari knarsend tot stilstand komt. Dat scenario heeft Bos waarschijnlijk uit zijn favoriete TV-serie. Onze polder is veel flexibeler, zoals juist Wouter Bos moet weten. Hij maakte ons eigenaar van twee grote banken zonder zelfs maar de Tweede Kamer iets te vragen. Ook dat is later allemaal goed gekomen.

De regel die we voor deze nucleaire optie moeten oprekken, is de voorziening uit de Comptabiliteitswet voor het geval de begroting niet op tijd het Staatsblad bereikt. Artikel 23 voorziet dan in de mogelijkheid om verplichtingen aan te gaan tot maximaal 4/12 van de begroting van het vorige jaar. Hiervan kan, zo voegt lid 2 eraan toe, ook nog eens worden afgeweken ‘in belang van het Rijk’. En tenslotte is het sowieso mogelijk ‘uitgaven te doen’ zoals voorzien in het begrotingsvoorstel. Uitgaven doen voor reeds aangegane verplichtingen en voor de rest binnen de begroting van het vorige jaar blijven; dat zijn de voornaamste uitdagingen. Maar dit kabinet wilde toch al bezuinigen, dus dat is geen probleem. Begrotingen zijn tenslotte machtigingen om geld uit te geven, geen verplichtingen alles op te maken.

Natuurlijk ontstaan er wel andere problemen. Als de Eerste Kamer ook het Belastingplan door de shredder draait, dan zullen de daarin opgenomen wijzigingen van allerhande tarieven in het fiscale recht niet doorgaan. Kortom: belastingverhogingen gaan niet door en de daarmee voorziene extra inkomsten zullen dus niet gerealiseerd worden. Daar valt wel over heen te komen met een extra lening. Meer problemen zijn te verwachten van de Rekenkamer. Die zal zeker niet accepteren dat we gewoon doorhobbelen zonder begroting. Aan de bezwaren van de Rekenkamer kan tegemoet worden gekomen met een zogenaamde indemniteitswet, waarbij alsnog voorzien wordt in een wettelijke grondslag. Een dergelijke wetsvoorstel moet weer door de Eerste Kamer. Daar zullen ze niet blij zijn als ze een door hen verworpen begroting na afloop van het begrotingsjaar terugzien als een indemniteitswet met het verzoek alsnog toestemming te verlenen voor de gedane zaken. Desondanks is de techniek van de voldongen feiten een nauwelijks te overschatten middel om iets gedaan te krijgen in de politiek.

Het enige gevaar is de kans dat de Senaat de reflexieve kont dan echt massief tegen de krib gooit en er geen enkele wet meer passeert. Het totale wetgevingsprogramma van dit kabinet komt knarsend tot stilstand. Maar dat soort risico’s zijn nu eenmaal het kenmerk van een nucleaire optie.

{ 2 reacties… read them below or add one }

1 Ruudt 11/09/2013 om 15:05

Heerlijk, deze serie. Van mij mag ie nog lang doorgaan. Er is vast nog meer te verzinnen.

2 Super De Boer 11/09/2013 om 16:54

8) Het wordt inmiddels wel spannend, ja. Wat komt eerder aan zijn eind: dit feuilleton of het kabinet?

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: