Of het dreigement van de PvdA zin heeft?

door GB op 13/03/2012

in Europa, Haagse vierkante kilometer

Post image for Of het dreigement van de PvdA zin heeft?

De PvdA heeft nieuwe druk op het debat over de Europese begrotingsregels gezet door te dreigen niet mee te werken met de ratificatie van het Fiscal Compact dat Rutte onlangs ondertekend heeft. De Volkskrant vroeg zich af of het dreigement van Plasterk wel zin had, en opende met de conclusie:

In praktische zin geen enkele, omdat in Europa een aantal van 12 eurolanden nodig is voordat bepaald wordt dat het verdrag op nationaal niveau overal geldt. Dat aantal van 12 landen komt er; dat kan eigenlijk niet meer fout. Met andere woorden: er is geen mogelijkheid dat het verdrag door het Nederlandse kabinet niet wordt ingevoerd, mocht de PvdA het inderdaad niet steunen.

Dit nu, is echte onzin. En dat blijkt al bij enig nadenken over wat dit zou betekenen. Rutte zet zijn handtekening onder een verdrag dat het parlement nog moet goedkeuren, en in dat verdrag staat dat het parlement eigenlijk helemaal niet hoeft goed te keuren als 12 andere parlementen dat maar doen.

Bovendien staat het gewoon in het Fiscal Treaty zelf:

This Treaty shall apply as from the date of entry into force amongst the Contracting Parties whose currency is the euro which have ratified it. It shall apply to the other Contracting Parties whose currency is the euro as from the first day of the month following the deposit of their respective instrument of ratification.

Zolang het parlement niet instemt mag de regering niet ratificeren en zal het verdrag voor Nederland dus ook niet in werking treden. Daar kan de PvdA mee dreigen.

{ 3 reacties… read them below or add one }

1 AvDK 13/03/2012 om 23:31

Het kan niet alleen van belang zijn wat de PvdA gaat doen, maar ook wat de kleine christelijke partijen en de Partij voor de Dieren zullen doen. Het is immers nog maar de vraag of het Fiscal Pact wel met een gewone meerderheid goedgekeurd kan worden en niet op grond van artikel 91, derde lid, van de Grondwet met een tweederde meerderheid goedgekeurd dient te worden. In artikel 3, tweede lid, van het Fiscal Pact wordt immers voorgeschreven dat de begrotingsregels op nationaal niveau bij voorkeur in de constitutie geimplementeerd moeten worden. Weliswaar kan volgens het artikel ook op een andere wijze gegarandeerd worden dat de begrotingsregels nageleefd worden, maar ik vraag me af of de Europese Commissie en/of het Hof van Justititie snel genoegen zullen nemen met een normale wet in formele zin. Als het Fiscal Pact met tweederde meerderheid goedgekeurd moet worden, dan hoeven de tegenstanders (SP, PVV, GL) die samen 49 zetels hebben in de Tweede Kamer nog maar twee andere kamerleden te overtuigen. Conclusie: hervormingen op ethisch gebied zijn nu helemaal uitgesloten en de dierenpolitie zal wellicht flink uitgebreid worden.

2 Filip S. 13/03/2012 om 23:34

Dit is een correcte analyse, maar neemt natuurlijk niet weg dat NL volgens de geldende wetgeving wel gewoon moet zorgen dat het tekort onder de 3% komt.

Zo wordt een broodnodige lange-termijn oplossing onderdeel van een politiek spel op korte termijn. Kortzichtige politieke opstelling van de PvdA dus.

3 MN 15/03/2012 om 10:13

Goed gezien, GB! Inmiddels heeft de Volkskrant de tekst aangepast – de strekking van het bericht is nu dat het dreigement politiek inhoudsloos is.

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: