Ondertussen in België

door LD op 21/03/2009

in Buitenland

Post image for Ondertussen in België

Tijdens de laatste week van het onderwijs in het vak Constitutioneel Recht aan de UvA krijgen studenten de volgende vraag voorgelegd:

“Bedenk een voorbeeld waaruit blijkt dat het bestaan van grondrechten een essentieel onderdeel van de rechtsstaat uitmaakt.

De vraag is bedoeld om studenten te laten nadenken over de onmisbaarheid van grondrechten voor een rechtsstaat. Met alleen het legaliteitsbeginsel, de machtenscheiding (c.q. machtsverdeling) en toetsing door een onafhankelijke rechter kun je niet voorkomen dat een overheid alle oppositiepartijen verbiedt, mensen dwingt een bepaald geloof aan te hangen of de doodstraf stelt op foutparkeren. Een ander voorbeeld dat docenten zoals ik graag noemen is een verbod om thuis te roken dat gehandhaafd wordt door middel van camera’s die 24 uur per dag toezicht in huis mogelijk maken. Studenten knikken dan doorgaans instemmend: zulke maatregelen zijn waarschijnlijk goedbedoeld, maar disproportioneel in het licht van het recht op privacy. Gelukkig kan zoiets in een rechtsstaat niet ingevoerd worden.

Welnu, wellicht dat ze daar bij onze zuiderburen toch enigszins anders over denken. De Belgische senator Patrik Vankrunkelsven gaat namelijk een wetsvoorstel indienen dat het roken in gesloten ruimtes in het bijzijn van kinderen moet verbieden. Dat betekent geen sigaretten, sigaren en shag meer in je auto of in je eigen huis als de koters in de buurt zijn. Tegenstanders van het voorstel vinden dat de overheid zich niet moet begeven in de huiskamer van de burger. De overheid kan volgens hen haar tijd veel beter steken in het ontmoedigen van het roken in het bijzijn van kinderen dan dit soort diep in het privéleven ingrijpende maatregelen te nemen. Vankrunkelsven, die overigens de bijnaam ‘Kabouter Drift‘ schijnt te hebben in bepaalde kringen, is echter overtuigd van zijn gelijk. Of een rookverbod in eigen huis of auto te handhaven is zonder cameratoezicht in woningen of speciale videosurveillancewagens (“Ja hoor, hij zit te roken achter het stuur!”) moeten we wellicht aan onze vriend Bert van der Linde vragen. Het zijn in elk geval donkere tijden.

1 BvdL 22/03/2009 om 22:30

Naar mijn mening poneert de heer Dragstra verschillen die minder vanzelfsprekend zijn dan hij suggereert, en kennelijk ook zijn studenten wijsmaakt.

Hoe wordt het verbod van kindermishandeling gehandhaafd? Gewoon, door de gevolgen op te sporen. Even een kleine snuffelronde in de schoolklas leert mijns inziens waar er thuis gerookt wordt, en waar niet.

En hoe wordt het verbods van handsfree bellen gehandhaafd? Inderaad, op dezelfde manier als het gebod om je gordel om te doen enz. enz.

Zo principieel anders is het dus allemaal niet, althans onvoldoende om het register ‘rechtsstaat in gevaar!’ open te trekken. Tenslotte wijs ik u graag op het feit dat een kamerlid van de ChristenUnie nog niet zo lang geleden inderdaad voorstelde om het roken in de auto in het bijzijn van kinderen te gaan verbieden.

Vorige post:

Volgende post: