Ondertussen in Bolivia

door GB op 11/04/2009

in Buitenland

In het hele gedoe, destijds, rondom de Europese Grondwet werd het kabinet onder andere aangewreven dat hun campagne ontaarde in contraproductief paniekvoetbal. Met name de voorbeelden ´het licht gaat anders uit´ en ´zonder Grondwet komt er oorlog´staan daarvoor symbool.

In Bolivia trekt de president Morales ook al een tijdje aan een Grondwettelijk Project. En ook hij haalt alles uit de kast, zodat het Nederlandse Kabinet misschien nog wat kan leren voor een volgende keer. Het nieuwste hoogtepunt van Morales: een hongerstaking.

Waar zit het op vast? Morales werkt sinds zijn verkiezing aan een grotere politieke en economische rol voor de oorspronkelijke bevolking van Bolivia. Hij riep een Asamblea Constituyente bij elkaar die tot doel had een ontwerp voor een nieuwe grondwet te maken. Een echt rustig project is dat niet geworden, want Morales en de zijnen zetten wat procedureregels naar hun hand, terwijl de oppositie boycotte en gewelddadige protestacties op touw zette.

Maar er kwam een nieuwe tekst, zij het omvangrijk (411 artikelen) en vaag (slechts 5 procent is ´self-executing´). Het parlement van Bolivia stemde – na een marathonzitting van 17 uur – in met de tekst van de Grondwet. Daarvoor moest Morales, vriend van Chavez, wel beloven zich nog slechts een termijn kandidaat te stellen. Ook de bevolking bleef Morales´ project goed gezind: een terugroepreferendum haalde het niet en een referundum over de Grondwet leverde een ruime meerderheid op. De Grondwet werd toen begin februari van kracht. Toch smeulen er nog serieuze problemen. De tegenstand tegen de nieuwe Grondwet is regionaal geconcentreerd in die delen van Bolivia waar zich de grootste bodemschatten bevinden. De wens van Morales voor meer autonomie voor de regio kan dan ook wel eens verkeerd uitpakken voor de realisatie van een van zijn overige wensen: meer toegang tot natuurlijke hulpbronnen voor de armen.

Maar goed. Nu de Grondwet er ligt, moeten talloze wetten worden aangepast om aan de vage artikelen van de Grondwet inhoud te geven. Het zit in de Senaat van Boliva nu vast op nieuwe kieswetten, die conform de Grondwet een bepaald aantal kwaliteitszetels toekennen aan indiaanse minderheden. Een conservatieve meerderheid is daartegen, en brengt zo de nieuwe verkiezingen van aanstaande december in gevaar. Dat heeft Morales er toe gebracht om deze ongebruikelijke stap te zetten.

We wisten al dat Morales met extreem weinig slaap schijnt toe te kunnen. We zullen zien hoe lang hij zonder eten kan.

Vorige post:

Volgende post: