Ondertussen in Honduras

door GB op 28/09/2009

in Buitenland

Na de machtswisseling in Honduras heeft de internationale gemeenschap eensgezind de strot van dat land afgeknepen. Militairen die een democratisch gekozen leider het land uitzetten, dat kan ook bijna niet goed zijn. Toch bestaat er ook een andere visie, die merkwaardig genoeg weinig aandacht krijgt. Althans, via Google-News is het lang zoeken, maar ergens in de krochten van de blogosfeer is die nog wel te vinden.

Die visie vertrekt bij de constatering dat Zelaya – conform de gewoonte van zijn ambtsgenoten in de regio – vooral druk bezig was om de Grondwet te verbouwen om zichzelf een langere en vastere greep op de macht te verschaffen – ook met illegale middelen. Hij raakte daarover in conflict met het hoogste rechter, die na een steekspel met de president het leger inschakelde om de constitutie te redden uit de handen van de zittende macht. In die visie past in ieder geval prima dat het juist Hugo Chavez was die meteen moord en brand schreeuwde. En dan zou niet Honduras, maar Brazilië in de beklaagdenbank moeten zitten.

Deze visie heeft niet de minste papieren. In een rapport van het Directorate of Legal Research for Foreign, Comparative, and International Law van het Amerikaanse Congres wordt geconcludeerd:

The Supreme Court of Honduras has constitutional and statutory authority to hear
cases against the President of the Republic and many other high officers of the
State, to adjudicate and enforce judgments, and to request the assistance of the
public forces to enforce its rulings.

1 Joke Mizée 28/09/2009 om 22:03

Inderdaad is wat Zelaya wilde ongrondwettelijk in zijn land. Ze hadden hem natuurlijk ook gewoon kunnen arresteren daarvoor, maar ja 's lands wijs, 's lands eer. Die toon proef ik een beetje hier uit, van 'zo doen ze dat nu eenmaal in Zuid-Amerika'. In een land waarin de elite in representatief opzicht nauwelijks bestaansrecht heeft, verhindert de grondwet nu eenmaal iedere beweging richting directe democratie. Dat is nl. de rode draad in wat deze gekozen 'tirannen' door willen voeren: volksraadplegingen e.d. Door de elite zal dat vast als dictatoriaal ervaren worden. Het zou goed zijn als Zelaya alsnog voor de rechter wordt gesleept, want de vraag of de democratie ondergeschikt is aan de grondwet levert dat hoe dan ook een boeiende discussie op.

Vorige post:

Volgende post: