Ondertussen in Venezuela

door GB op 27/09/2010

in Buitenland

Venezuela heeft een nieuwe Asamblea Nacional gekozen. Hugo Chavez, nog altijd vol van zijn eigen revolutie, schijnt daarvoor in 2009 ingrijpend aan het kiesstelsel geknutseld te hebben. Maar wat precies? Hier het resultaat van een speurtocht op internet. Kenners zijn uiteraard welkom in de Comments.

Al meteen op basis van de beschrijving van de International Foundation for Electoral Systems blijkt aan een belangrijke voorwaarde voor manipulatie te zijn voldaan: ingewikkeldheid. 65 leden worden verkozen volgens het ons bekende gesloten lijstenstelsel en evenredige vertegenwoordiging. 68 leden zijn de relatieve winnaars enkelvoudige disctricten, 31 komen uit districten met meerdere kandidaten en 3 leden mogen door de inheemse volken op hun eigen manier worden voorgedragen.

Ondanks dat de Grondwet van Venezuela in artikel 186 min of meer evenredige vertegenwoordiging voorschrijft, heeft Chavez in 2009 een deel van de ‘evenredige zetels’ vervangen door ‘districtenzetels’. Zeker met meervoudige districten wordt het winner-takes-all effect aanmerkelijk versterkt. In Singapore is dat (relatieve meerderheid in meervoudige districten) de manier om comfortabele meerderheden te behalen: 67% van de popular vote leverde daar recent 82 van de 84 zetels op.

Op zich is ‘winner takes all’ natuurlijk geen schande. Maar in Venezuela schijnt het gepaard te zijn gegaan met een nogal schaamteloze indeling van districten. Twee klachten kwamen veel voor. In de eerste plaats zou er geen proportionele verdeling van de bevolking over de districten zijn. ‘Professor Manuel Rachadell of the University of Central Venezuela said that pro-Chavez Amazonas state will get one deputy for each 40,000 voters. But Zulia state, which has voted against Chavez in recent elections, will get one deputy per 250,000 voters.’

Het tweede bezwaar betreft de klassieke ‘Gerrymandering‘. De meest overtuigende bewijzen daarvoor vond ik op dit blog. Vóór de nieuwe Kieswet 4 van de 6 voor de oppositie in een district, en na de nieuwe regels (op basis van dezelfde uitslag) is 1 van de 7 geen liefhebber van de Bolivariaanse revolutie.

Iets om te onhouden als Chavez straks weer ‘namens het Venezolaanse volk’ watertandend naar Curacao kijkt.

{ 4 reacties… read them below or add one }

1 RdG 27/09/2010 om 08:33

Het lijkt er op dat Chavez geen comfortabele tweederde meerderheid heeft behaald.

Zie: http://www.nrc.nl/buitenland/article2623724.ece/Oppositie_Venezuela_eist_bekendmaking_uitslag

2 MD 27/09/2010 om 13:15

Vergis ik me nu of is de meest effectieve manier van meerderheden halen juist niet enkelvoudige kiesdistricten in plaats van meervoudige? Het is toch juist daarin zo dat de relatief populairste partij in ieder district de zetel haalt, terwijl bij meervoudige districten de op één na populairste partij ook een kans maakt (voor de tweede zetel van het district)?

3 GB 27/09/2010 om 13:23

Zie ik het goed, dan krijgt de relatieve winnaar van het district alle zetels. Met meervoudige districten kan je dan met ‘zware kandidaten’ het district winnen en meteen een cohort grijze muizen de volksvertegenwoordiging in loodsen.

4 MD 27/09/2010 om 14:38

Ik zie je punt. Het hangt dus af van de wijze van zeteltoekenning die ik van Venezuela, het verbaast zelfs mij nog wel een beetje, niet precies ken. Ik krijg uit rapport waar ik hieronder naartoe link overigens wel de indruk dat doorgaans een meervoudig district tot minder extreme uitslagen leidt. Maar ook dat heb even snel bekeken:
http://www.utwente.nl/mb/polmt/staff/Kolkvander/rapport3.pdf

Reactie achterlaten

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: