Ondertussen in Wisconsin

door MD op 04/03/2011

in Buitenland

Wereldwijd moeten overheden bezuinigen. Zo ook Wisconsin. Dat er daarbij stevige politieke meningsverschillen bestaan hebben we in Nederland deze week uitgebreid gemerkt bij de Statenverkiezingen. Het rekenen voor de ideale stemverdeling is druk aan de gang en zal de politieke partijen de komende weken druk bezig houden. Je zou bijna zeggen dat er een politiek indianenspel met rekenmachines wordt gespeeld. In Wisconsin liggen de verhoudingen evenwel veel duidelijker: Er moet bezuinigd worden en de Republikeinen hebben een parlementaire meerderheid. Simpel toch?

Nou, eigenlijk valt dat tegen. De Democratische senatoren van Wisconsin zijn ongeveer drie weken geleden de staat ontvlucht, teneinde te voorkomen dat er over de begroting gestemd kan worden. De Republikeinen hebben namelijk precies één senator te weinig om een stemming over fiscale voorstellen eenzijdig te kunnen forceren (waarvoor een versterkt quorum van 3/5 geldt), zodat er nu niet besloten kan worden.  Inmiddels dreigt de gouverneur van Wisconsin met het ontslag van 1.500 ambtenaren als de Democraten niet uiterlijk vandaag terugkeren in de Senaat. Eerder beval de Senaat zijn sergeant-at-arms al de voortvluchtige senatoren te arresteren en naar het parlement te begeleiden. Maar die heeft alleen bevoegdheden in Wisconsin. Inmiddels heeft de Senaat daarom vastgesteld dat zijn Democratische leden ‘in contempt’ zijn (wat een misdrijf is, vergelijkbaar met het niet verschijnen voor een parlementaire enquête), in de hoop dat dit statelijke politie van Illinois (waar de senatoren beweerdelijk verblijven) bevoegd maakt hen op te pakken en uit te leveren. Het is alleen niet zonder meer duidelijk of die laatste maatregel rechtmatig is, aangezien die wel eens af zou kunnen stuiten op de parlementaire onschendbaarheid van de betrokken senatoren.

Er is op dit weblog al wel eens aandacht geweest voor oppositionele obstructie en in het bijzonder voor de filibuster. Daarbij kwam ook het niet-tekenen van de aanwezigheidslijst om te voorkomen dat er een quorum gehaald wordt ter sprake. Dat die truc in de VS niet werkt had ik me alleen eerder nog niet gerealiseerd. Anders dan in de meeste Europese landen, is het daar namelijk heel gebruikelijk dat beide ‘huizen’ van het parlement een sergeant-at-arms hebben, die de leden desnoods at gunpoint naar hun werk kan begeleiden. Vandaar dat onderduiken in een andere staat vereist is. Het vrije mandaat omvat daar blijkbaar niet de bevoegdheid om weg te blijven van het parlement. Het één en ander wordt onderstreept door de bevoegdheid afwezige leden te confronteren met ‘such penalties as each house may provide’. Inmiddels hebben de Republikeinen dan ook een boete van $100,-  per lid per dag afwezigheid opgelegd. Misschien kan RTL binnenkort op de hem bekende subtiele wijze suggereren dat we dit systeem overnemen?

Vorige post:

Volgende post: