Ongestoord gestoord

door GB op 08/05/2013

in Rechtspraak, strafrecht, Uitgelicht

Post image for Ongestoord gestoord

Jeroen de Kreek, bekend als de meest ontspoorde klager in Wilders-zaak, stond nu zelf voor het hekje wegens een uitingsdelict. Hij had minister Hennis-Plasschaert allerhande lelijkheden toegevoegd op Twitter, op zijn eigen ‘brulblog’ uiteengezet dat de Joden elkaar vergast hebben in de Tweede Wereldoorlog en de arabist Hans Jansen bedreigd. De Rechtbank Amsterdam wijdde er een Promis-vonnis aan, uitgesproken met de IvorenToga-blogger Korthals Altes als voorzitter.

In het vonnis wordt rustig het klassieke stappenschema gevolgd: is de uiting op zichzelf beledigend, kan de context eventueel het beledigende karakter wegnemen en zo ja, is de uitlating desondanks dusdanig onnodig grievend dat hij toch bestraft moet worden. Het valt voor Jeroen allemaal negatief uit. Zijn uitspraken zijn beledigend en enig ‘maatschappelijk debat’ is in de verste verten niet te bekennen. Opvallend is daarbij dat de rechtbank meent dat het beledigen van Joden niets met een ras te maken heeft, maar een vorm is van beledigen van geloof. De rechtbank:

Joden zijn niet genetisch te onderscheiden en een gemeenschappelijke afkomst is geen voorwaarde om jood te kunnen zijn. Wel betreft het hier – anders dan verdachte meent – een godsdienst, nu joden in het algemeen het Jodendom aanhangen.

Of dat nu zo’n gelukkige beweging is, daar moeten we het later nog maar eens over. Deze zaak gaat over iets anders: wat de strafrechtpleging aanmoet met marginale types als meneer De Kreek. Duidelijk is dat de rechtbank met de vervolging in zijn maag zat. Maar ze durven toch ook niet te oordelen dat het Openbaar Ministerie geen belang heeft bij de vervolging. Daartoe ontbreken voldoende maatstaven en toetsingsbevoegdheden. Evenmin durft de rechtbank het treurige bereik van De Kreek’s uitlatingen in mindering te brengen op de strafbaarheid van de uitlatingen. Eerder leken in de jurisprudentie van dezelfde rechtbank de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van de uitlatingen of de mate waarin er geklaagd is mee te wegen bij de strafbaarheid. Dat is nu niet het geval: De Kreek heeft strafbare feiten gepleegd. De rechtbank kiest voor de achterdeur van de ontoerekeningsvatbaarheid om Jeroen van alle rechtsvervolging te ontslaan.

De manier waarop de rechtbank dat doet zeilt wel scherp aan de wind. De rechtbank citeert uit eerdere rapporten van tijdens de vervolging wegens stalking van Balkenende dat De Kreek zo gek als een deur is en concludeert dat hij nog altijd niet spoort. Voor dat laatste voert de rechtbank geen nieuw psychologisch onderzoek aan, maar alles wat ze zelf hebben kunnen zien: zijn absurde gedrag ter zitting en de kilo’s irrelevante stukken die aan de rechtbank zijn overlegd. Daarmee steunt de ontoerekingsvatbaarheid mede op een soort door de rechtbank zelf geconstateerde evidentie: De Kreek ziet ze vliegen. Nu zijn er in dit geval weinig minuten beeldmateriaal nodig om het inhoudelijk met de rechtbank eens te zijn. Maar toch is de gedachte dat een rechtbank uit jouw geklus in de rechtszaal kan afleiden dat je gestoord bent niet helemaal lekker. Dat er ook naar eerdere psychiatrische rapporten verwezen kan worden, maakt dat niet anders.

Hoe dan ook: de rechtbank wil De Kreek niet meer zien.

De rechtbank merkt hierbij ten slotte nog op dat het de vraag is of het vervolgen van iemand als verdachte enig nuttig maatschappelijk doel dient. Verdachte doet uitlatingen, zoals die over de Holocaust, die voor ieder weldenkend mens volstrekt onzinnig zijn. Hij blijft in al dit soort uitlatingen, ondanks eerdere vervolgingen en veroordelingen, volharden. Doordat hij wordt vervolgd, wordt hij serieus genomen en wordt hem een podium geboden waarop hij zijn “ideeën” nog eens uitvoerig kan etaleren. Mede nu niet van enige aantasting van de fysieke integriteit van een of meer andere personen is gebleken, zou het dan ook overweging verdienen verdachte en zijn uitlatingen en gedrag te negeren.

Ook dit is vrij uitzonderlijk. Misschien is wel om deze reden voor een Promis-vonnis gekozen. Daarin mag immers veel meer. Maar het idee dat we de periode van het elkaar om de oren slaan met strafrechtelijke vervolgingen wegens onzinnige meningen kunnen gaan afsluiten, is absoluut aanlokkelijk.

1 GB 08/05/2013 om 21:50

🙂 “Dit is Kreek zijn laatste week”, hoorde je vroeger wel eens in De Meer, toen Ajax daar nog speelde.

8) Voor het overige ben ik van oordeel dat GB en De Kreek één en dezelfde persoon zijn, en dat bovenstaand pamflet louter bedoeld is als valstrik voor Geert Wilders, in die zin dat de auteur(s) hopen dat de PVV-leider zich zal laten verleiden tot schriftelijke repliek en daarbij enerzijds in zal gaan op de Bulgaars-joodse afkomst van Frans Weekers en anderzijds zal toegeven dat Dion Graus het brein is achter de pogingen tot moordaanslag op Mohammed Reza Pahlavi (in 1979) en Frank Masmeijer (in 1993).

2 Super De Boer 08/05/2013 om 22:39

🙄

Hé, da’s ook gek……ik had exact dezelfde gedachte.

8)

{ 2 trackbacks }

Vorige post:

Volgende post: