Onrechtmatige detentie achteraf gelegaliseerd

door BM op 31/10/2012

in Buitenland, Grondrechten

Post image for Onrechtmatige detentie achteraf gelegaliseerd

Als Westminster het over alle partijgrenzen heen met elkaar eens is, dan weten we: er is iets niet in de haak in het parlement van het Verenigd Koninkrijk. Zo ook dezer dagen. Men is bezig de onrechtmatige detentie van bijna vijfduizend burgers van een wettelijke grondslag te voorzien. Achteraf.

Het gaat om psychiatrische patiënten die gedwongen zijn opgenomen. Daarvoor vereist de Mental Health Act 1983 een doktersattest. De dokter moet voor deze functie goedgekeurd zijn door de Secretary of State. Nou heeft de Secretary of State wel beters te doen dan artsen te keuren, dus hij heeft zijn goedkeuringsbevoegdheid gedelegeerd, aan de zogenaamde Strategic Health Authorities. Zover alles prima. Maar nu komt het probleem.

Een paar Strategic Healt Authorities in Engeland hebben hun goedkeuringsbevoegdheid verder gedelegeerd, en dat mocht niet. Er zijn bijna vijfduizend patiënten gedwongen opgenomen na een attest van een arts die daarvoor goedgekeurd was door een onbevoegd orgaan. Onbevoegde goedkeuring is onbevoegd attest, is onrechtmatige opname, is onrechtmatige vrijheidsbeneming – het betoog van een advocaat ligt voor het oprapen.

De ambtenaren van het Department of Health schrokken zich dan ook te pletter toen zij vorige week maandag voor het eerst hiervan hoorden. Meteen werden de hoogste regeringsjuristen erbij gehaald, en op vrijdag werd de minister ingelicht. Er moest een spoedwet met terugwerkende kracht komen, die simpelweg zou zeggen: we doen alsof die artsen wel waren goedgekeurd. Omdat de oppositie wel wilde meewerken ging daarna alles heel snel.

Op maandag kondigde de minister de wet aan. Het wetsvoorstel is gisteren ingediend. Om de verdere behandeling strak op één dag te houden, werd met een allocation of time motion zowat het halve reglement van orde van de Commons buiten werking gesteld. Die motion werd zó rap aangenomen dat de minister zelfs te laat bij de tweede lezing verscheen. Twee uur later waren ook committee, report en derde lezing gepiept. Vandaag kunnen we hetzelfde ook in de Lords zien gebeuren. Nog vanavond volgt Royal Assent, waarmee de wet in werking zal treden.

Indrukwekkend tempo, maar zorgwekkende inhoud. Kan dit wel, een vrijheidsbeneming achteraf van een wettelijke grondslag voorzien? Alles wat in Engeland constitutioneelrechtelijk belangwekkend is komt hier kijken: rule of law, sovereignty of parliament, de rol van de rechter, het EVRM, de Human Rights Act 1998, noem maar op. Er zijn vast advocaten die dit te mooi vinden om te laten liggen. Dat hoop ik tenminste, want ik verheug me al op het vervolg. Dit worden schitterende uitspraken van Britse en, wie weet, Europese rechters.

Beeld: parliamentary copyright image is reproduced with the permission of Parliament.

1 Martin Holterman 31/10/2012 om 14:21

Brits-rechtelijk kan het natuurlijk best. Dat is inherent aan parliamentary sovereignty. Alle gebruikelijke common law bedenkingen die je daarbij zou kunnen hebben tellen niet als het om wetten in formele zin gaat. Blijft over: art. 5 EVRM. Iemand?

2 Super De Boer 02/11/2012 om 00:02

😕 Googelen op ‘artikel 5 EVRM’ in combinatie met ‘sovereignty of parliament’ en ‘wettelijke grondslag’ bracht mij rechtstreeks terug naar dit topic. Ik leid daar uit af dat ik mag beslissen. En ik zeg: dit kan. Met de één of andere Britse bekrachtigings- of andere reparatietruc moet dit, althans achteraf, de toets der EVRM-kritiek kunnen doorstaan. Dit is geen Guantanamo.

8) Dat ik eind december weer naar Londen ga voor een wedstrijd van Fulham en ik het wel gehad heb met die naar pis en bier ruikende types die je in de metro vragen what time it is, waarop ik zeg dat ik dat niet weet, om dan vervolgens te horen te krijgen ‘half past ten, and I’m up late!’ heeft hier niets mee te maken.

😐 Zucht…ik word rechtser en rechtser. Kan niet eens meer genieten van de huidige Telegraaf-hetze tegen de VVD (want laten we wel wezen: een mooiere broedertwist met een hoger ‘wie een kuil graaft voor een ander’-gehalte is eigenlijk niet denkbaar in Nederland).

3 Super De Boer 02/11/2012 om 00:09

En die reparatietruc is dan dus de desbetreffende formele wet. Wat m.i. zwaar telt: de vrijheidsbeneming heeft gewoon plaatsgevonden op doktersattest. Die arts wist zelf waarschijnlijk niet eens dat ie onbevoegdelijk was goedgekeurd.

4 MN 02/11/2012 om 09:14

Ik ben vast niet de eerste die de analogie ziet, maar hij is hier nog niet genoemd: de problematiek van de onbevoegd gecertificeerde keuringsartsen lijkt verdraaid veel op die van het Jamin-arrest uit 1926. Daarin draaide het om subdelegatie van regelgevende bevoegdheden inzake arbeidsomstandigheden aan regionale arbeidsinspecteurs, waar de wet die competentie had opgedragen aan de regering. De Hoge Raad meende dat overtreding van de door zo’n inspecteur gestelde voorschriften geen strafbaar feit opleverde. De snelle reparatie die de Britten hier bewerkstelligen staat aan zo’n oordeel wellicht in de weg.

5 M.J. Hoogendoorn 02/11/2012 om 09:22

Tsja, kan beide kanten op. Wat mee zal tellen is dat het hier geen straf betreft, maar slechts een ‘volksgezondheidsmaatregel’, zodat de nulla poena regel uit art 7 EVRM niet van toepassing is.

Ik heb helaas nulla poena, maar als ik het had zou ik het inzetten op geen schending van het EVRM.

6 a.zecha 02/11/2012 om 16:27

Een staat waarbinnen twee de facto ongescheiden staatsmachten (wetgevende en uitvoerende) de dienst uitmaken heeft m.i. de mogelijkheid op een democratische wijze te evolueren tot een politie-staat.
Burgers met enig historisch bewustzijn beseffen dit en kunnen het signaleren. En zelfs over spreken of schrijven. Daar is wel enige morele moed voor nodig, vermits de meeste van onze brave buren die hun stem hebben uitgebracht op deze of gene partijvertegenwoordiger, dat niet zullen waarderen.

Den Haag schijnt in het huidige regeerakkoord, anders dan in het Verenigd Koninkrijk, vooraf een onrechtmatige detentie te willen legaliseren: i.e. “the Dutch way”.
Zoals bijvoorbeeld (sterk op het zorgbudget drukkende) Haagse pogingen om inbreuken op het grondrecht van de privacy van Nederlandse burgers te legaliseren.
a.zecha

7 Super De Boer 05/11/2012 om 22:50

Ik moet die jurisprudentiebundel van bij de colleges van Rick Lawson er weer eens bij pakken. Heb nog les gekregen van Max van der Stoel, Godbetert. Zag zojuist dat ik destijds een 8 had voor Mensenrechten inclusief EVRM, maar er is veel weggezakt 🙁

Vorige post:

Volgende post: