Ontruiming vanwege het ingevoerde kraakverbod?

door Redactie op 26/01/2010

in Grondrechten

Omroep West meldde naar aanleiding van een kraakactie en de daarop volgende ontruiming van een pand in Leiden, dat de politie volgens haar eigen woordvoerder was overgegaan tot ontruiming vanwege ‘het vorig jaar ingevoerde kraakverbod’. Ook de Elsevier wist te melden “In oktober 2009 nam de Tweede Kamer een verbod op kraken aan. Het verbod ging in op 1 november.” Inmiddels is dat aangepast op de website, het oude bericht is nog te lezen op een Pim Fortuyn Forum.

Voor alle politiewoordvoerders en journalisten een zeer korte inleiding staatsrecht:

Art. 88 Grondwet: De wet regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van de wetten. Zij treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt

Art. 3 Bekendmakinsgwet: De bekendmaking van a.) wetten; b.) algemene maatregelen van bestuur en c.) andere koninklijke besluiten waarbij algemeen verbindende voorschriften worden vastgesteld, geschiedt door bekendmaking in het Staatsblad.

Art. 81 Grondwet: De vaststelling van wetten geschiedt door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk.

Art. 51 lid 1 Grondwet: De Staten-Generaal bestaan uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Wat volgt er uit deze vier artikelen? Juist, dat zolang de Eerste Kamer nog niet hebben ingestemd, de koningin nog niet heeft ondertekend en de wet nog niet geplaatst is in het Staatsblad, de wet dus nog niet in werking is getreden.

Ik neem aan dat er in de gemeenteraad van Leiden toch tenminste één lid moet zitten met staatsrechtelijk gevoel, dat hier eens wat leuke vragen over kan stellen.

1 WdH 26/01/2010 om 14:33

hear, hear

2 Anonymous 26/01/2010 om 14:59

Nou, de poll hier op deze weblog lijkt er ook vanuit te gaan dat alleen de TK over wetten beslist…

("De Tweede Kamer beslist!")

3 Anonymous 26/01/2010 om 15:08

Zie ik in de lijst van gemeenteraadsleden niet ene G. Boogaard staan?

4 GB 27/01/2010 om 10:45

De burgemeester stelt dat het politieingrijpen niet op zijn verzoek was, maar op last van het OM.

5 Anonymous 27/01/2010 om 22:14

De burgemeester wist ook te vertellen dat het als een poging tot inbraak werd gezien terwijl het in de tenlastelegging op lokaalvredebreuk wordt gegooid. Des te opmerkelijker dat het zogenaamd niet leeg staande pand thans bewoond wordt door antikrakers.

6 GB 27/01/2010 om 22:50

De vraag of het hier om een leegstaand pand ging, of niet, lijkt mij inhoudelijk het springende punt. Als dat wel het geval was (door voldoende scheiding/aparte ingang e.d.), is de politie de bocht uit gevlogen, denk ik. (er vanuit gaande dat de krakers een bed en een stoel naar binnen hadden gebracht en dat van bewoning sprake was)

Vorige post:

Volgende post: