Onzinnige opiniepeilingen?

door MD op 28/07/2010

in Haagse vierkante kilometer

Op dit weblog meldde FTG al eerder dat het onzin is om partijen tot winnaar of verliezer uit te roepen omdat ze meer of minder zetels behaald hebben dan bij de vorige verkiezingen. Iedere stem moet immers evenveel meetellen, of die nu op dezelfde of op een andere partij dan de vorige keer is uitgebracht. Voor een ander forum heb ik een tijdje geleden eens opgeschreven dat het zo mogelijk nog idioter is om winnaars en verliezers niet alleen aan te wijzen op basis van relatieve resultaten (ten opzichte van de vorige verkiezingen), maar dat ook nog te doen ten opzichte van peilingen. Zo kunnen alle partijen (behalve het CDA) immers winnaar zijn en wordt helemaal vergeten dat het er niet om gaat het beter te doen dan de dagkoersen, maar om hoeveel stemmen je in absolute getallen weet te verzamelen.

Wie denkt dat het circus van de peilingen voorlopig even voorbij is – de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen zijn immers als het goed is pas weer over iets minder dan vier jaar – komt echter bedrogen uit. Opiniemaker annex -peiler Maurice de Hond meldde eergisteren namelijk dat de combinatie VVD-PVV-CDA schijnbaar (de cijfers leveren blijkbaar verwarring op) met 36% momenteel de meest gewenste coalitie is. Nog even afgezien van de (ontbrekende) nuance in de door de Toppeiler gestelde vragen, vraag ik me werkelijk af waar dit heengaat. Dat dagkoersen politiek relevant zijn snap ik. Dat een nieuw te vormen kabinet bij voorkeur steun in de samenleving moet genieten snap ik ook. Maar waar ik niet bij kan is dat inmiddels blijkbaar iedere politieke daad gepeild moet worden en dat wispelturige koersen bepalend zouden moeten zijn voor zoiets belangrijks als een kabinetsformatie.

Ik verbaas me al een tijdje over het schijnbare belang van opiniepeilingen, en daarmee ook van opiniepeilers. Als ik het me goed herinner heeft geen enkele peiling het dramatische verlies van het CDA en de dramatische winst van de PVV goed voorspeld. Wat mij betreft heeft het volk dan ook gesproken en zijn nu de gekozen vertegenwoordigers aan zet. Ik baseer me graag op absolute zetelaantallen in plaats van op wispelturige peilingen. Ik hoop en ga er vanuit dat onze geachte volksvertegenwoordigers dat ook doen.

1 AT 28/07/2010 om 08:51

Dit, op zichzelf terechte, commentaar valt in dezelfde categorie als de verbazing over de bereidwilligheid van velen om een voetbalelftal dat tweede wordt bij een WK, te huldigen als ware het WK gewonnen. In beide gevallen betreft het een sociaal gegeven dat verbazing oproept, maar dat daarmee nog niet weg is. Peilingen lijken niet meer weg te denken uit de media en voorzien in een nieuwsbehoefte. Daar kunnen we van alles van vinden, maar daarmee verandert het nog niet. Wat stelt de auteur eigenlijk voor? Peilingen verbieden lijkt me onhaalbaar. Maurice de Hond blijven wijzen op de statistische tekortkomingen van zijn gefröbel, lijkt me roepen in de woestijn. En volstaan met appelleren aan de weldenkendheid van de volksvertegenwoordigers, lijkt me al helemaal onvoldoende.

2 MD 28/07/2010 om 10:43

Dank voor je snelle en inhoudelijke reactie.

Ik ben het helemaal met je eens dat dit in de categorie ‘WK-huldiging voor de verliezers van de finale’ valt en dat verbazing over dit sociale gegeven dat gegeven op zich nog niet vermindert of doet verdwijnen. Waar ik me eigenlijk nog het meest over verbaas is de hoeveelheid aandacht die dit soort peilingen in de kranten krijgt. Misschien ligt het aan het komkommerseizoen, of aan het feit dat De Hond zich heeft weten te vestigen als meest mediabedienende Opperpeiler. Hoe dan ook bekruipt mij regelmatig het gevoel dat zijn peilingen minstens zo opinievormend als -peilend zijn. Dat hij daar niet mee ophoudt is inmiddels wel duidelijk. Dat serieuze media keer op keer letterlijk overnemen wat hij meldt vind ik echter jammer. Het zal wel teveel gevraagd zijn, maar mijn voorstel zou eigenlijk zijn dat de media-aandacht voor dit soort peilingen ernstig afneemt.

Even voor de duidelijkheid: Ik ben geen voorstander van het verbieden van (het publiceren van) peilingen überhaupt. Wat mij betreft zou alleen het publiceren ervan in de week voor de verkiezingen waarop de peilingen betrekking hebben verboden moeten zijn. Vooral omdat peilingen niet louter signalerend kunnen zijn.

Ik wil dus vooral signaleren dat dit soort peilingen onzinnig is en genegeerd zou moeten worden. Ik adviseer de geachte volksvertegenwoordigers van harte dat te doen en vertrouw erop dat ze mijn advies daarvoor helemaal niet nodig hebben. Ik hoop dat zichzelf respecterende media de peilingen in kwestie weer wat meer gaan negeren zodra er weer echt iets nieuws te melden valt, maar teken daarbij meteen aan dat ik denk dat het ijdele hoop is. Daarmee blijft het vooral met signaleren en kan ik geen concrete voorstellen doen voor het verbeteren van de situatie. Dat ligt er vooral aan dat het middel in dit soort zaken nu eenmaal al snel veel erger is dan de kwaal. De vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid omvatten immers ook de vrijheid om onzinnige dingen te melden en te publiceren. Dat is op zich maar goed ook. Daarom houd ik het bij een weblogstukje dat stilstaat bij de onzinnigheid ervan. Mocht ik hiermee volgens de lezer een open deur intrappen, dan ik ben ik vooral blij dat we het eens zijn.

Vorige post:

Volgende post: