Ook Zweden naar een minderheidskabinet met “PVV” steun?

door PB op 20/09/2010

in Buitenland

De politieke stroming die in ons land wordt vertegenwoordigd door de PVV lijkt zich in steeds meer landen te roeren. Denemarken had al de Danske Folkspartei en Zwitserland de Schweizerische Volkspartei. Ook hebben we net mogen vernemen dat ‘ons’ Geert richting Berlijn gaat om daar voor de partij (Die Freiheit) van een ‘ideologische bondgenoot’ te spreken.

Maar na de verkiezingen gister in Zweden is ook daar een politieke partij, de Zweedse Democraten, in het midden van het bestel gekomen die alle kenmerken van de PVV vertoont. Het belang van de verkiezing van de Zweedse Democraten is dat daardoor de meerderheid van de centrum-rechtse verkiezingsalliantie is weggenomen (Allians för Sverige). Gaat men nu samenwerken met de SD? Nee dat weigert men. Daardoor zijn de linkse en rechtse alliantie tot elkaar veroordeelt .  Maar waarom wil de centrum-rechtse coalitie in Zweden niet samenwerken en in NL wel? En zal een rechts minderheidskabinet toch niet de steun gaan zoeken van de SD?

Deze stap in Zweden is opvallend. Niet alleen stond Zweden altijd bekend als het meest tolerante en immigratievriendelijke land, maar de Zweden Democraten vormen een voorbeeld van een oude extreem-rechtse partij die in de loop der jaren afstand daarvan heeft gedaan en het ‘nieuwe concept’ volgt dat ook door de PVV wordt aangehangen. 

De kenmerken daarvan zijn: een sterke anti-islam houding, het benadrukken van de eigen judeo-christelijke-humanistische cultuur, een sterke pro-israel en pro-joodse houding, vergaande democratisering, anti-establishment, eurosceptisch, klimaatsceptisch, etc. 

Het is daarom moeilijk ze gelijk te stellen met de oorspronkelijke racistische en antisemitische partijen als de FPÖ in oostenrijk, de BNP in Engeland, en de NDP in Duitsland, en het Vlaams Belang in Belgie. Het wantrouwen van Wilders voor samenwerking met dergelijke partijen heeft er voor gezorgd dat samenwerking met het VB nooit specifieke vormen krijgt tot het VB zijn racistische en anti-semitische tendensen van zich afschud. De expliciete pro-israel en conservatieve benadering en het opnemen van Joden en mensen met een niet-nederlandse achtergrond van de PVV en gelijke partijen is dan ook bedoeld om juist deze groep weg te houden.

Interessant is echter dat juist deze oude rechtse partijen zich meer bewegen naar deze ‘nieuwe’ houding en het beeld van racisme, antisemitisme en nationaal-socialisme van zich willen afschudden. Juist de SD is daar een voorbeeld van. Ontstaan in de jaren 80 hadden haar eerste leiders duidelijk verbanden met nazi-bewegingen. Vervolgens zocht zij eerst aansluiting bij de FN. En nu zoekt zij aansluiting bij de Deense Volkspartij. Deze verschuiving bleef niet zonder gevolgen. Leden met rechtsextremistische visies werden geroyeerd. Niettemin is het waarschijnlijk juist door deze geschiedenis dat de SD voor de gevestigde politieke partijen in Zweden geen geschikte onderhandelingspartner vormt. De PVV vloeit voort uit de conservatieve vleugel van de VVD en Geert Wilders is persoonlijk de oprichter. En hij is niet in verband te brengen met racisme of antisemitisme. Niettemin blijkt hieruit dat er wel een verband bestaat tussen bewegingen als de PVV en vroegere extreem-rechtse groepen. De nieuwe groepen proberen zich heel erg te distantieren van oude extreem-rechtse groepen en de oude groepen proberen heel erg op de nieuwe te lijken!

Door de deelname van deze nieuwe groepen aan coalities in Europa, zoals de PVV thans in NL, worden zij duidelijk politiek acceptabel gemaakt. Maar de oude groepen blijven vooralsnog niet politiek acceptabel. Maar zal misschien juist de SD een voorbeeld gaan vormen van zo’n oude groep die het extremistische stigma van zich afwerpt? Het is in die zin altijd leerzaam in kranten en in artikelen te letten op de bijvoeglijke naamwoorden die worden gegeven. Vrijwel alle kranten (dus AP en Reuters) spreken over de SD als een rechts-populistische partij. Een term die ook voor de PVV wordt gebruikt. Het gebruik van de titel ‘extreem-rechts’ lijkt daarom meer en meer te verdwijnen en daarmee lijken deze partijen ook meer en meer acceptabel. Een stap verder gaat  Elsevier. In haar berichtgeving spreekt zij over de SD als een ‘rechtse’ partij. Misschien dat de rechtse coalitie langzaamaan daarom toch zal overgaan tot samenwerken met een ‘voormalig’ extreem-rechtse partij.

1 RvdW 20/09/2010 om 13:47

Het is inderdaad interessant hoe de media de zusterpartijen van de PVV in het buitenland betitelen. In Nederland wordt de PVV met fluwelen handschoenen aangepakt en wordt de term extreem-rechts angstvallig vermeden. Grappig is het wanneer dan partijen in Zweden of Zwitserland met vergelijkbare denkbeelden wel dat predikaat krijgen. Blijkbaar mag dat wél. Zie bijv. het RTL Nieuws van gisteravond(http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/miMedia/2010/week37/zo_1930_zweden.avi_plain.xml).

2 PB 20/09/2010 om 15:43

Interessant. Zie hier voor een overzicht van ontwikkelingen in Europa bij die Welt:
http://www.welt.de/politik/ausland/article9756632/Rechtspopulisten-sind-in-Europa-auf-dem-Vormarsch.html

Het valt op dat er naast de rechtspopulisten soms ook nog tegelijkertijd extreem-rechtse partijen populair zijn. Zo ziet die Welt tenminste in Zwitserland, Belgie en Hongarije zowel een rechts-extreme als rechts-populistische partij.

Vorige post:

Volgende post: