Oorlog burgemeester Leiden ten einde (?)

door JAdB op 08/03/2010

in Rechtspraak, Varia

Eerder werd op dit blog al bericht over een eigenlijk nogal slaapverwekkend stukje gemeentepolitiek: het gerucht ging dat een Leidse wethouder zonder de daarvoor vereiste machtiging van de burgemeester een huurovereenkomst namens de gemeente zou zijn aangegaan.  Het gerucht ging voorts dat deze “uitglijder” later is ontdekt en dat er toen alsnog een geantedateerde machtiging is opgesteld. Het Leidsch Dagblad berichtte hierover op eigenlijk zeer genuanceerde wijze, met zelfs een vraagteken in de titel van het artikel (“Witteman weer in de fout?”). Desalniettemin waren burgemeester en wethouder furieus. Ze waren zelfs zo kwaad dat zowel de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente als zijzelf in kort geding rectificatie eisten. Tegen die tijd was al voldoende gebleken dat van alle geruchten niets waar was. Het Leidsch Dagblad berichtte hierover ook, weer op zeer keurige wijze. Wel uitte het Leidsch Dagblad zijn ongenoegen over het feit dat het er kennelijk een kort gedingdagvaarding nodig was voor de gemeente om alle onduidelijkheid op te heffen. Het oorlogspad, dat de burgemeester en wethouder inmiddels had gekozen, werd evenwel niet verlaten. Het kort geding ging door, en er is inmiddels een vonnis.

De vordering is, zoals GB al voorzag, afgewezen. De voorzieningenrechter overweegt kort gezegd dat de wethouder niet zo moet zeuren. Het ging niet om een zodanig gevoelige kwestie dat men voor ernstige gevolgen van het krantenartikel (bijvoorbeeld dat de huurder zich plotseling aan het huurcontract zou willen ontrekken) zou moeten vrezen. Ook is het artikel zeer genuanceerd gesteld, en is de wethouder nu eenmaal een publiek figuur dat tegen een stootje moet kunnen.  Voor de burgemeester geldt hetzelfde: wat er ook zij van de aantijging dat hij een machtiging zou hebben geantedateerd, die berichtgeving is al voldoende rechtgezet in het zojuist genoemde artikel.  De vordering wordt afgewezen en er wordt een proceskostenveroordeling van ongeveer € 1000,- uitgesproken.

Ik begrijp best dat de burgemeester en wethouder het niet leuk vonden dat zij in verband werden gebracht met allerhande mogelijke misstanden, en dat ze een tegengeluid wilden laten horen. Maar dat hadden ze beter op een andere manier kunnen doen dan door te kort gedingen. De uitkomst was al van mijlenver te voorspellen, zoals onze eigen GB eigenlijk ook al deed. Toch jammer dat het gevoel het wint van de rede, en dat er advocaten moeten worden ingeschakeld om een procedure te voeren. Ik hoop niet dat de advocaat is betaald uit gemeenschapsgeld. Als ik het Leidsch Dagblad was zou ik in dat geval alles op alles zetten om het procesadvies van de advocaat in handen te krijgen, dat immers vermoedelijk niet al te positief zal hebben geluid. Daarmee zou de krant alweer stukken minder slaapverwekkende materie voor een artikel in handen hebben…

NB Het vonnis is vatbaar voor hoger beroep, vandaar het vraagteken in de titel. Mijn advies: niet doen.

1 GB 08/03/2010 om 21:20

De burgemeester heeft laten weten niet in hoger beroep te gaan.

Vorige post:

Volgende post: