Oproep tot een monsterverbond aan D66, PvdA en PVV

door Ingezonden op 14/09/2011

in Haagse vierkante kilometer

Deze zomer buitelden drie politieke partijen over elkaar heen omtrent de rol van de Koning bij de kabinetsformatie. Nadat D66 een voorstel deed om niet langer de Koning een (in) formateur te laten benoemen, kwam de PvdA met een creatief rapport over de formatietoekomst, waarna de PVV zich in dit koor voegde. Alle drie willen zij dat niet langer de Koning maar de Kamer bepaalt wat voor kabinet Nederland krijgt. Het moet transparanter en toegankelijker, vinden D66, PvdA en PVV. Maar of dat ook echt zal gebeuren?

Het ingewikkelde is dat er op drie terreinen uiteenlopende opvattingen zijn tussen de drie partijen. Er zijn verschillende opvattingen over de vraag waar een en ander geregeld moet worden, over de vraag wat er tegelijk nog meer geregeld moet worden, en over de vraag wat er vastgelegd moet worden.

Het bindend vastleggen van de formatieprocedure – er van uit gaande dat de Kamer zich zal houden aan wat zij zichzelf oplegt – kan in het Reglement van Orde van de Kamer. Dat is bij eenvoudige Kamermeerderheid te wijzigen. Daar kiezen zowel D66 als de PvdA voor. De PVV wil in de Grondwet vastleggen dat de Kamer dit moet doen: dat is een zware procedure.

Ook de voorstellen van PvdA en PVV hebben een overeenkomst: zij bezien de rol van de Koning in de regering wat breder, en spreken zich bijvoorbeeld ook uit voor het beëindigen van diens voorzitterschap van de Raad van State. D66 heeft zich in haar voorstel beperkt tot de rol van de Koning bij de formatie.

Het meest opvallend is de overeenkomst tussen D66 en de PVV: het tekstvoorstel om de Kamer voortaan een (in)formateur te laten kiezen is identiek. Alleen wil D66 dit in het Reglement van Orde opgenomen zien, en de PVV in de Grondwet. De PvdA heeft geen tekstvoorstel gepresenteerd maar, anders dan bij D66 en de PVV, is de informateur er geheel uitgeschreven; de Kamer mag alleen een formateur aanwijzen – waarschijnlijk bedoeld om het de Kamer vooral allemaal serieus te laten nemen.

Het is te hopen dat de drie fracties de handen snel ineen weten te slaan en komen tot een herziening van het Reglement van Orde die in elk geval voor de Kamer alle vrijblijvendheid schrapt. Met hangende pootjes toch maar weer naar het paleis gaan moet voor niemand een optie zijn, anders staat de mislukking vooraf vast.

Peter Bootsma

Vorige post:

Volgende post: