Peter R. negeert rechter

door GB op 12/04/2010

in Rechtspraak

Peter R. heeft – tegen een rechterlijk verbod in – zijn uitzending over Koos H. toch de lucht in geslingerd. ‘Hiervoor was hij misdaadjournalist geworden,’ stelde hij vanmorgen in de krant, ‘en die boete, die konden ze wel hebben.’ Het was bovendien de eerste keer in zijn loopbaan, aldus Peter R. Het gaat mij nu niet om wat je van dergelijke redeneringen kunt vinden, maar om de vraag of de het verbod inderdaad kon worden opgevat als een soort ‘schadevergoeding-vooraf.’

Dat lijkt mij eigenlijk niet. De dwangsom was oorspronkelijk hoger, maar wordt door de rechter gematigd. Daarnaast was ook afgifte van het materiaal gevorderd. Daaromtrent overwoog mr. W. Tonkens – Gerkema:

4.11.  Met de gedeeltelijke toewijzing van de vordering onder II en de toewijzing van de vordering onder III, waarbij onder het verbod uitdrukkelijk ook valt het uitzenden van geluidsmateriaal waarop [eiser] herkenbaar te horen is, wordt geacht aan de belangen van [eiser] voldoende tegemoet te zijn gekomen. Voor het daarnaast nog toewijzen van de vordering weergegeven onder I tot afgifte van al het beeld- en geluidsmateriaal en van alle informatie afkomstig van [eiser] en verkregen door middel van de opnamen en/of contacten met [persoon 3], zonder behoud van kopieën, bestaat voorshands onvoldoende grond. Een noodzaak daartoe wordt in het licht van de wederzijdse belangen thans niet aanwezig geacht.

Ik lees hier een voorzieningenrechter die SBS uitdrukkelijk wil verbieden om het materiaal uit te zenden. Eventuele handigheidjes met het uitzenden van alleen audio-materiaal wil ze voor zijn. En in dat licht wordt de vordering tot afgifte afgewezen, omdat aan het belang van eiser om het spul niet uit te zenden voldoende tegemoet is gekomen. Dat moet steunen op de gedachte dat SBS het verbod zal opvolgen. Maar in de toekomst zal dat dus anders liggen, neem ik aan. De belangen van Koos H. zijn overigens niet alleen zijn portretrecht of privacy, maar ook: ‘uitzending van de opnamen kan een negatieve invloed hebben op de wijze van tenuitvoerlegging van zijn straf, de mogelijke behandeling van zijn psychische problemen en de bejegening door medegedetineerden.’ 

De enige manier voor Peter R. om dit soort rechterlijke verboden vooraf te voorkomen is om zelf op te houden met teasen en rekken van zijn uitzendingen.

1 Hank 12/04/2010 om 14:58

Over toekomst gesproken: kwam er niet nog een uitzending over hetzelfde onderwerp? Of was dit het gehypte hoogtepunt? In dat geval kan de vordering tot afgifte in de herkansing lijkt me.

2 wouter 12/04/2010 om 16:22

De zelfverklaarde hoeder van de rechtsstaat annex aanklager, onthuller en onderzoeker alsmede verschaffer van zondagavond-alibi’s Peter R. de Vries heeft m.i. een forse faux pas begaan die hij ook niet kan verantwoorden.

Blijkbaar denkt de Vries slachtoffer te zijn geworden van een gerechtelijke dwaling. Prima, dat kan. Hij weet het misschien wel als geen ander, want hij heeft ze eerder aangetoond.

De gang naar de rechter is dan de enige manier om je gelijk te halen, zoals bij de Puttense moordzaak. In dat proces steunde hij de (naar later bleek) onschuldig veroordeelden bij het hele traject van het Hof naar de Hoge Raad en weer terug naar het Hof bij de revisie. Toen besloot Peter de Vries ook niet om lak te hebben aan de rechter, ondanks zijn eigen overtuiging.

Had hij dat wel gedaan dan had hij een bulldozer moeten huren om de veroordeelden hoogst persoonlijk uit de gevangenis te ontzetten, maar dat deed hij niet. Hij respecteerde de rechtsgang, met alle pijn, frustratie en ellende die daarbij kan horen.

Dat had hij nu ook moeten doen. Na de rechterlijke uitspraak van vrijdag direct hoger beroep aantekenen, gisteravond “hoogtepunten van X-Factor“ als alibi programmeren en – als hij inderdaad in hoger beroep zijn gelijk zou hebben gehaald – de serie alsnog afmaken.

Ook had hij de serie zo kunnen verknippen dat hij zou hebben voldaan aan de uitspraak van de rechtbank. In tegenstelling tot wat gesuggereerd wordt was er namelijk geen sprake van een uitzendverbod. Als niet-jurist doe ik het maar met het persbericht van de rechtbank, dat stelt:
“Wel mag SBS de uit de contacten van Koos H. met een jeugdvriend verkregen informatie gebruiken in de komende uitzendingen van Peter R. de Vries en mag Koos H. (letterlijk) worden geciteerd.”

Die twee bovenstaande opties vallen allebei te respecteren.

De gang van zaken van gisteren was daarentegen een zwaktebod en een veronachtzaming van het recht en de rechtsstaat waar Peter R van claimt dat hij ze zo graag verdedigt. Het was een larmoyant alibi voor de zondagavond.

3 PWdH 13/04/2010 om 11:34
4 JAdB 13/04/2010 om 12:31

Leuk dat Peter R. de Vries dwangsommen verbeurt. Weet hij ook dat hij die dient te voldoen aan de TBS’er die hij zo verfoeit?

Vorige post:

Volgende post: