Prejudiciele vragen aan de Hoge Raad

door GB op 14/06/2009

in Rechtspraak

Post image for Prejudiciele vragen aan de Hoge Raad

Om de Hoge Raad de vaart der volkeren te laten bijhouden heeft Hirsch-Ballin een nieuw wetsvoorstel in de week gelegd: prejudiciele vragen aan de Hoge Raad. Maar dan (voorlopig) alleen als het om grote kwesties gaat. Dexia, Des, Shell – dat soort werk. In die gevallen is het handig als de vraag of een echtgenoot had moeten instemmen met de aankoop van aandelen meteen door de Hoge Raad kan worden beantwoord. Het wetsvoorstel wil dit mogelijk maken.

Het wetsvoorstel heeft vele voor de hand liggende voordelen. De vraag is echter ook wat de nadelen zijn. Dat zouden dan bijvoorbeeld de voordelen kunnen zijn van een procedure die over verschillende schijven en jaren loopt. Hoewel moeilijk voorstelbaar, zijn die er misschien toch. Belangrijke en controversiele kwesties trekken meestal ook de aandacht van de wetenschap en publiek die zich in tijdschriften, annotaties en weblogs een mening vormen over een uitspraak. Als dat in eerste aanleg en in hoger beroep gebeurt, dan arriveert zo’n zaak aan de Kazernestraat inclusief een uitgekristalliseerde opvatting in de doctrine. Daar is toch ook wel wat voor te zeggen. Dan ga ik er overigens vanuit dat het niet wenselijk is, en zeker ook de rechtszekerheid niet dient, als de Hoge Raad al te gemakkelijk op zijn prejudiciele oordeel terugkomt.

Het (relatieve) nadeel is dus de mate waarin het model van een Hoge Raad die zo snel mogelijk het juiste antwoord moet onthullen niet opgaat. Als het – in plaats daarvan – waar is dat de botsing van verschillende oordelen en discussie daarover voor de rechtsvorming betere uitspraken oplevert, dan zijn prejudiciele vragen niet zonder nadelen.

Er lijkt aan dit punt te zijn gedacht. Niet alleen moet de p-g een conclusie nemen, ook ‘anderen dan partijen’ kunnen door de Hoge Raad in de gelegenheid worden gesteld om opmerkingen te maken. Wat de minister betreft komt er dan een advertentie in de landelijke dagbladen en uiteraard een vermelding op de site van de Hoge Raad. Daar zit de p-g binnenkort toch al te chatten over zijn cassaties in het belang der wet. Duidelijk is in ieder geval dat ook het concept van een ‘amicus curiae’ gedemocratiseerd kan worden.

Vorige post:

Volgende post: