Private regulering en het auteursrecht

door GB op 16/02/2009

in Uncategorized

Wellicht omdat de bouwwereld toch al goeddeels tot stilstand was gekomen, vond de rechtbank Den Haag het tijd om een streep door de verbindendheid van de zogenaamde NEN-normen te halen. NEN-normen zijn voor een leek vrij onleesbaar, maar als ze worden nageleefd komen er minder balkonnetjes naar beneden.

De Nederlandse bouwregelgeving verwijst naar deze NEN-normen, terwijl deze normen niet kostenloos beschikbaar zijn. Tegen dat punt komt een bouwadviesbedrijf op.

De rechtbank vraagt zich af of de NEN-normen, door de verwijzing, zelf avv’s geworden zijn. Dat is het geval, oordeelt de rechtbank. Hoe je het wendt of keert, een open groep bouwers zal toch om een vergunning te krijgen, moeten voldoen aan deze normen. En met dat de Kroon en de Minister in hun onderscheiden voorschriften naar normen verwijzen zijn ze ‘bevoegd overgenomen’. Nu vastgesteld is dat het een avv is, volgt dat ze niet correct bekend zijn gemaakt, niet in werking hebben kunnen treden en dus onverbindend zijn.

Daarvoor veegt de rechtbank nog wel een deel van de parlemantaire geschiedenis van tafel. Voor een deel omdat die van later datum is dan de Woningwet en voor een deel omdat die van een onjuist oordeel uitging. Het oordeel over de algemene verbindendheid van een voorschrift komt namelijk alleen de rechter toe, aldus de rechtbank.

In de praktijk betekent dit nogal wat. De Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State had de NEN-normen bijvoorbeeld al geaccepteerd. De Staat heeft dan ook snel hoger beroep aangetekend, en VROM bezwoer de wereld dat er nog gewoon gebouwd kon worden.

Vorige post:

Volgende post: