Publiek en privaat

door PWdH op 04/03/2009

in Uncategorized

In een crisis kan alles: gebruikelijke regels gelden niet en grenzen vervagen. Zo gaf de Minister van financiën gisteren aandeelhouders onder uit de zak. Ze hadden hun eigendommen zo moeten bestieren dat het de crisis had helpen voorkomen, in plaats van bankiers op te jutten steeds meer risico te nemen, om daar zelf rijker van te worden. ‘You are not going to like this’: hij zei het recht in hun gezicht.

Er waren natuurlijk veel meer grensschendingen tussen de publieke en de private sector de afgelopen maanden. Te beginnen met de ‘nationalisatie’ (eigenlijk koop van de aandelen) van Fortis en ABN Amro door de Staat. Tienduizenden ambtenaren erbij, heette het. Terwijl de bankmedewerkers natuurlijk nog steeds te werk worden gesteld krachtens dezelfde arbeidsovereenkomst met een privaatrechtelijke rechtspersoon (en niet krachtens een aanstellingsbesluit).

Een mooi voorbeeld is ook de publieke boetedoening van Britse bankiers. Wat was er mis met de overname van ABN Amro? RBS-voorzitter: Alles!

Ondertussen ziet de FNV haar kans schoon de Balkenendenorm te privatiseren door van het minimum- een maximumloon te maken: bestuurders mogen voortaan maximaal twintig keer het minimumloon verdienen, ca. EUR 28.000 per maand.

De experts zijn het eens: inmiddels tekent zich steeds duidelijker af dat de crisis op de financiële markten niet uitsluitend aan graaiende bankiers kan worden verweten, maar dat er ook een publieke verantwoordelijkheid ligt. Bij de monetaire autoriteiten, die om ideologische redenen of met politieke motieven de kranen met goedkoop (bijna gratis) geld jarenlang vol opendraaiden. En bij de wetgever, die banken toestond om slechte leningen buiten hun balans te houden in de zgn. special purpose vehicles.

1 JAdB 04/03/2009 om 18:49

Special Purpose Vehicles? Ik vraag me af hoe dat werkt. Een bank die een vennootschap opricht en daar al zijn slechte leningen/producten in dumpt, doet daarmee de slechte leningen niet van zijn balans verdwijnen. De “verborgen” leningen zullen immers wel op de geconsolideerde jaarrekening verschijnen?

2 WdH 05/03/2009 om 00:42

Goed punt. Hoe het kan begrijp ik ook niet precies, feit is dat het (op flinke schaal) gebeurde. Het De la Rosière-rapport pleit voor strengere regels voor ‘off balance sheet-items’. Ik ga er nog eens op studeren.

Naar Nederlands recht zou het – denk ik – gaan om een stichting.

3 WdH 08/03/2009 om 18:34

Nog eens nagedacht: wellicht dat een stichting (die min of meer van niemand is) met garantie door bank buiten niet als verbonden partij opduikt op de balans?

Vorige post:

Volgende post: