Raad van State publiceert Jaarverslag 2.0

door MN op 05/04/2012

in Recensies

Post image for Raad van State publiceert Jaarverslag 2.0

Vanochtend heeft de Raad van State zijn Jaarverslag over 2011 gepresenteerd. Anders dan in de voorgaande jaren is het verslag niet in boekvorm, maar uitsluitend als website uitgebracht. Misschien is daar wel voor gekozen omdat de jaarverslagen de afgelopen jaren steeds dikker werden, en is dit de bescheiden bijdrage van de Raad van State aan de bezuinigingen.

De verandering in medium biedt gelegenheid tot een verandering in opzet. De min of meer vaste formule van de papieren jaarverslagen was dat algemene beschouwingen van de vice-president de toon zetten, en dat in een aansluitend hoofdstuk uiteen gezet werd waarom het toch zo goed was dat de Raad van State twee functies in één orgaan verenigt. Na een intermezzo over de bedrijfsvoering (wijzigingen in de bezetting en huisvesting) werd een bloemlezing gegeven uit adviezen en uitspraken. Cijfers over aantallen adviezen, uitspraken en de bijbehorende doorlooptijden vulden de bijlages.

Met ingang van het Jaarverslag over 2011 gaat dit er allemaal (een beetje) anders uit zien. Dat is wel even wennen: de site is (terecht) geen digitale versie van een boek. Dat komt onder meer tot uiting door de modulaire opbouw van het verslag, waardoor anarchistisch kan worden gegrasduind in de verschillende onderdelen. Ik heb het Jaarverslag natuurlijk nog niet integraal gelezen, maar mijn eerste indruk is dat het Jaarverslag er minder toegankelijk op is geworden. De opstellers van het Jaarverslag lijken hier en daar nog op twee gedachten te hinken: alsof de keuze voor een digitaal jaarverslag nog niet volledig is omarmd. Zo vind ik het een beetje raar dat de beschouwende hoofdstukken over de advisering en de bestuursrechtspraak statisch zijn opgezet. Daarmee bedoel ik dat de in de tekst opgenomen verwijzingen naar adviezen en uitspraken niet aanklikbaar zijn. Verder vind ik de samenhang tussen verschillende beschouwingen niet altijd even goed te doorgronden. De vrij heldere navigatie kan dat niet verhelpen.

Een belangrijke verbetering is de wijze waarop de traditionele bloemlezingen van advisering en rechtspraak worden gepresenteerd. Afzonderlijke hoofdstukken ‘Legisprudentie‘ en ‘Jurisprudentie‘ geven toegang tot geoormerkte adviezen en uitspraken. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een slim zoeksysteem. Vooral voor de advisering is dat nuttig (voor het zoeken van  jurisprudentie zijn alternatieven voorhanden). Tot enkele jaren gelden had de Raad een afzonderlijke site (Radolex) die soortgelijke zoekfunctionaliteiten bevatte, maar om mij onbekende redenen is de site in 2010 uit de lucht gehaald. Geavanceerd zoeken naar adviezen is sindsdien lastiger. Het digitale Jaarverslag maakt het verlies van Radolex weer bijna helemaal goed door (met terugwerkende kracht tot 2007!) zoeken mogelijk te maken op bijvoorbeeld ministerie, soort regeling, onderdeel van het toetsingskader en uiteraard trefwoord. Met deze nieuwe opzet wordt optimaal gebruik gemaakt van de voordelen die digitale ontsluiting biedt, al blijft het jammer dat dit deel zo afgescheiden is van de beschouwende passages.

1 HK 05/04/2012 om 18:11

Zag ik het in de gauwigheid goed dat er geen persoonlijke algemene beschouwingen van de V-P zijn opgenomen, maar de beschouwende opmerkingen door het jaarverslag heen zijn verweven?

2 GB 06/04/2012 om 11:45

Zoiets moet het inderdaad zijn, denk ik. Er zitten af en toe van die prekerige opmerkingen tussen. Misschien een idee om het ‘Voorwoord van Donner’ te reconstrueren?

Als iemand chocola kan maken van het stukje over rechtsvorming, dan houd ik me aanbevolen voor een blogpost!

3 Super De Boer 06/04/2012 om 13:04

Kan iemand mij vertellen of de afname van het aantal ingekomen RO-zaken louter te maken heeft met de verhuizing van Milieu per medio 2011?

Vorige post:

Volgende post: