Raadsleden in stembureau

door GB op 03/03/2010

in Haagse vierkante kilometer

De stembureau’s zijn open. In 80% van de gemeenten betekent dit dat kandidaat-raadsleden en kandidaat-wethouders een dag gratis een stembureau bemannen. Dat fenomeen wordt in toenemende mate als een probleem gezien. Maar waarom?

Nu kennen we het voorbeeld van het frauderende stembureaulid in Landerd, dat in de verloren uurtjes de uitslag van zijn stemcomputer tot een voorkeurszetel voor hemzelf ombouwde. Dat had zich inderdaad niet voorgedaan wanneer hij geen lid van het stembureau had mogen zijn. Maar als we zo gaan redeneren, dan kunnen we heel veel bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht wel overbodig maken. Verder lijkt het mij vrij evident dat het niet handig is om een stembureau in een bejaardenhuis met bekende en behulpzame lokale CDA-kopstukken te bemannen als dat stembureau tegelijk het vaste afleveradres van de CDA-verkiezingstaxi is. Maar als we zo gaan redeneren, dan moeten we het Wetboek van Strafrecht fors gaan aanvullen.

Dit soort duidelijke gevallen zijn dan ook niet de oorzaak van het probleem. Het gaat vooral om de schijn van belangenverstrengeling. Kandidaat-raadsleden hebben immers een duidelijk belang bij de uitkomst. De Kiesraad adviseert daarom ‘terughoudend’ om te gaan met de benoeming van kandidaten. Minister Ter Horst wilde het meteen maar wettelijk verbieden. Dat vond de Kiesraad nu echter ook wel weer te ver gaan. Enorme misstanden zijn immers niet aan de orde, en het is al zo moeilijk om de stembureau’s te vullen. De leden van de VNG zijn ook in meerderheid tegen, en doen het voorstel af als typische Haagse regeldrift voor een niet bestaand probleem.

Ik ben het met de VNG en de Kiesraad eens. Maar niet omdat er anders te weinig leden te vinden zijn om het stembureau te bemannen. Een betere reden ligt in een eerder advies van de Kiesraad, namelijk over de wens van de regering om stembureau’s ‘evenwichtig’ samen te stellen, mede bestaande uit een evenwichtige samenstelling wat politieke achtergronden betreft. De Kiesraad is daar niet enthousiast over, omdat je vaak niet eens weet wat iemands politieke achtergrond (op dat moment) is. En verder:

In algemene zin wil de Kiesraad er op wijzen dat het invoeren van dergelijke criteria juist kan leiden tot politisering van (de werkzaamheden van) een stembureau.

Dat lijkt mij ook van toepassing op de vraag of kandiaten lid mogen zijn van een stembureau. Tenzij er zich dus op grote schaal misstanden voordoen. Die zijn mij niet bekend. Maar als u allemaal de poll invult, dan weten we misschien meer.

1 Richard Westerbeek 03/03/2010 om 13:36

Ik moet nog stemmen vandaag, maar toch alvast dit:

Zelf ben ik 3e lid van een stembureau, en lid van een politieke partij (hoewel niet actief als kandidaat voor een raad). De voorzitter van stembureau is raadslid voor dezelfde partij. Dat wordt natuulijk wel wat onevenwichtig. Er is mij ook niet gevraagd naar politieke lidmaatschappen bij het opgeven als vrijwilliger.

Ik mis trouwens wel een optie bij de poll, maar ik denk dat deze opzettelijk is weggelaten, ter onderstreping van de ironie 🙂

2 MD 03/03/2010 om 16:48

Toen ik besloot veldonderzoek te doen door te vragen of de uitslag al vast stond gaven ze me geen direct antwoord. Wel wisten ze me te vertellen dat gecontroleerd werd “dat ik nog niet overleden was”. Een hele geruststelling toch.

3 Friso Jansen 04/03/2010 om 02:24

Te weinig vrijwilligers? Vraag een paar studenten voor €150,- op een stembureau te passen en je hebt ieg in de studentensteden geen problemen meer.

4 Mevrouw A. Chaitram-Soekhoe 07/03/2010 om 19:52

Geachte heer/mevrouw,

Graag zou ik mij willen opgeven voor de komende verkiezingen als stembureaulid.
Ik ben een vrouw van 50 jaar, met een MBO+ opleiding, ben werkzaam als secretaresse en kan goed met mensen omgaan.
Tevens ben ik stressbestendig en flexibel.

Hoop een gunstig antwoord van u te mogen ontvangen.

Hoogachtend,

Mevrouw Chaitram-Soekhoe

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: