Rapport staatscommissie-Remkes mist politieke steun

door DJE op 14/01/2019

in Haagse vierkante kilometer, Recensies

Post image for Rapport staatscommissie-Remkes mist politieke steun

Een deel van de bevolking voelt zich niet vertegenwoordigd in het politieke stelsel en daarom moet het stelsel bij de tijd worden gebracht. Dat is het kernprobleem dat door de Staatscommissie-Remkes is neergelegd in  haar eindrapport. Er worden mooie historische vergezichten geschetst en de feitelijke analyse van de staatscommissie is degelijk en overtuigend. Maar de hoofdvraag is natuurlijk of de ruim tachtig voorstellen realiseerbaar zijn en het gesignaleerde probleem uit de wereld kunnen helpen. Daar zijn grote twijfels en wel op de beide onderdelen.

In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat de voorstellen als geheel een wonderlijke grabbelton vormen. Er is bij alle voorstellen enig verband met de democratische rechtsstaat, maar van een onderling samenhangend concept voor een nieuw politiek stelsel is in geen enkel opzicht sprake. Het is van alles wat, er is veel oude wijn in nieuwe zakken, waardoor het geheel een nogal rommelige indruk maakt en vooral om die reden niet tot veel samenhangend enthousiasme kan leiden.

In de tweede plaats is opvallend dat de staatscommissie weinig aandacht heeft geschonken aan de grondwettelijke dimensies van de verschillende voorstellen. Bij vele voorstellen is grondwetsherziening noodzakelijk. En dat betekent dat alleen al om die reden de realiseerbaarheid van diverse voorstellen niet erg groot zal zijn. Maar wat nu niet is, kan eventueel later komen. Voorwaarde daarvoor is dan wel dat de voorstellen ook echt politieke snaren gaan raken en onderdeel gaan uitmaken van het politieke en maatschappelijke debat. De kans daarop lijkt niet al te groot. En dat komt mede omdat de voorstellen heel lastig als een oplossing voor het gesignaleerde probleem kunnen worden gezien.

De volgende voorbeelden ter illustratie. De voorstellen betreffende het kiesstelsel zijn in het licht van het kernprobleem dun en mager. Een afgehaakte kiezer gaat heus niet alsnog naar de stembus als het persoonlijk element wordt vergroot of de kabinets(in)formateur kan worden gekozen. Een constitutioneel hof dat wetten aan de grondwet gaat toetsen, is een zegen voor de juridische industrie en heel prettig voor de omzet van advocatenkantoren. De afgehaakte kiezer haalt zijn neus hier voor op en kan dergelijke procedures niet betalen. Het voorstel voor het bindend referendum lijkt mooi, maar de eisen zijn zo hoog dat dergelijke referenda zelden zullen worden gehouden. Nog los van de vraag of er op de kortere termijn een twee-derde meerderheid voor is te realiseren. Ondertussen zijn de niet-bindende referenda afgeschaft en moet er vanwege de grondwetsherziening mogelijk tien tot vijftien jaar worden gewacht op de invoering van een bindend referendum. Kiezers – ook de afgehaakte – zijn zo intelligent dat ze dit dode mus gehalte van het referendum-voorstel feilloos doorzien.

Na de staatscommissie-Thomassen is ook deze commissie aan het werk gegaan zonder zich vooraf te verzekeren van voldoende politieke steun. Dat gaat opnieuw opbreken en de dringend noodzakelijke herijking van het politieke bestel is daarom verder weg dan ooit.

Beeld: CC-licentie Jon Sullivan

{ 2 reacties… read them below or add one }

1 Cleanartedo 08/05/2019 om 19:03

Our Cleaning international company is giving great attention professionalismtheir workers and monitors the timely growth of their qualification. To our professionals available pretty labor-intensive works, they will ensure the cleanliness of the most inaccessible sites.
Pick optimal for you mode – day, evening or night.

Coming maid is personal housekeeper, which comes at any convenient for owners rooms time and performs the list previously of the stipulated works. This Today in-demand service, which can allow to maintain office, apartment, house, or other housing in complete order, not wasting all free your time on the decision household problems. AT case ifyou need coming maid Staten Island, our employees provide servant for you personally.

our company can order worker- maid Greenwich Village two times in one week . Housekeeper will coming by your call in advance approved time of day, and fulfillspecified list of processes . To client enough only evaluate high quality completed services and use clean and comfortable housing .

Part time maid NY : Maids New York

2 bnnffnfnbffnfnbdb 29/10/2019 om 15:22

bdfnfnffnfnfnjdndndjdbffnf ggbfgbbfgfnf
f f f fbdbsbbdbdf bfbfbfbffnbfnfnffbgng
bffnfnffnbfnfbfnffnbffnfnfnnfdnnfffnfzgb
ff f bfbfdndbbdfbdbdbddbbghbfbgfn
ngnfnnfnn ff bffnf ff fbfbf db ggf. gh
fnf f bfbfbfbffnfnfhnf gnfm gnfgbfbfbfb h f
fnf ngfnffngngnnnfgfndndnd f nfgnnfn
ff nfdndndndnndndfnnfndnffndnndn
f f f f bbfnffnfnbfgbdbd fbdbfnfb

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: