Rechter laat moordenaar voor de klas!!

door FTG op 05/03/2009

in Rechtspraak

Een artikel uit de telegraaf van 5 maart 2009 heeft de kop “Moordenaar mag voor de klas”. Daaronder staat dat de Raad van State heeft bepaald dat een man die in 1996 zijn vrouw doodstak in het onderwijs mag werken. Onder de meeste artikelen die op de website van de telegraaf gepubliceerd worden, hebben lezers de mogelijkheid om reacties te plaatsen. Het lezen van die reacties is altijd zeer stichtelijk. De reacties bij dit artikel hebben allemaal dezelfde teneur: “schande!”, “de raad van staten (sic) zijn (sic) echt gestoort (sic). Laat je verstant (sic) toch is (sic) werken”, “van de huidige rechtspraak kan je ook niet anders verwachten”, etc.

Dit voorbeeld illustreert op instructieve wijze dat zaken vaak ingewikkelder liggen dan journalisten en lezers denken. Want wat is er mis? Om te beginnen heeft de Raad van State niet bepaald dat een moordenaar voor de klas mag staan. De Raad van State heeft een besluit van de minister vernietigd waarbij de minister weigerde een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) af te geven die de leraar nodig had. Dat is natuurlijk heel wat anders, omdat de minister nu opnieuw een besluit moet nemen met betrekking tot de verklaring. De Raad van State heeft dus niet bepaald dat die verklaring afgegeven moest worden, de Raad van State heeft alleen bepaald dat de minister de verklaring om verkeerde redenen geweigerd heeft. Meer niet.

De reacties van de lezers zijn tot op zekere hoogte misschien wel begrijpelijk, maar ze zijn kennelijk gebaseerd op de veronderstelling dat de rechter hier een vrije keuze heeft. Dat is natuurlijk niet zo, althans niet volledig. Artikel 35 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens regelt wanneer de minister een dergelijke verklaring moet weigeren. Dit artikel is door de minister uitgewerkt in een beleidsregel waar uitputtend opgesomd wordt in welke gevallen hij weigert. In de opsomming wordt een aantal delicten genoemd (bijvoorbeeld zedendelicten), maar moord komt in die opsomming niet voor. Nu kan de minister onder bepaalde omstandigheden afwijken van een beleidsregel, maar die omstandigheden doen zich hier niet voor. Zou de rechter dan de minister moeten toestaan om, in strijd met het recht, de verklaring te weigeren? Dat lijkt me buitengewoon onwenselijk. Laat de minister de beleidsregels maar wijzigen. Dat lijkt me passender.

1 LD 05/03/2009 om 21:29

Nou, ik zien het al. zelfs de outeurs van deze blog vinden het dootnormaal dat moordenaars voor de klas moogen. Schande! Laat je verstant toch is werken, man!

2 JAdB 10/03/2009 om 10:12

conjo!

Vorige post:

Volgende post: