Reflexion op de afgelopen formatie

door Redactie op 07/02/2011

in Varia

De kabinetsformatie van 2010 droeg een bijzonder karakter. Niet alleen was de uitkomst bijzonder – een minderheidskabinet gebaseerd op een regeer- en gedoogakkoord – ook de gang van zaken tijdens de formatie was in menig opzicht ongebruikelijk. Omtrent de rol van de diverse actoren (het staatshoofd, de informateur, de Kamerfracties en de Tweede en Eerste Kamer) en de te volgen procedure tijdens de formatie bleek niet zelden onduidelijkheid en verschil van opvatting te bestaan.

Dit heeft de vraag doen rijzen of de huidige constitutionele spelregels vandaag de dag nog steeds adequaat zijn. In hoeverre dient het staatshoofd nog een rol te spelen in de formatie? Dient de Tweede Kamer nadrukkelijker het initiatief naar zich toe te trekken en zo ja, hoe dient dit te geschieden? Wat is de precieze rol van de informateur en op welke wijze dient hij verantwoording af te leggen? En wat dient de rol te zijn van de Eerste Kamer?

Op 16 februari, van half vier tot half zeven, wordt daar in de Eerste Kamer een expertmeeting over belegd onder leiding van prof. Verhey. De inleiders zijn prof. Van den Berg en prof. Voermans gevolgd door reacties van drie parlementariërs.

Verdere info & aanmelden: hier. Zelfs de borrel is gratis.

Vorige post:

Volgende post: