Reisadvies: oppassen met Zwitserland III

door Redactie op 22/08/2009

in Buitenland

Met belangstelling, doch ook met enige ontsteltenis nam ik op dit blog kennis van de bijdragen van GB en LD over artikel 435d van het Wetboek van Strafrecht. Beide auteurs gaan er klaarblijkelijk vanuit dat genoemd artikel een ‘rariteit’ is, een reliek uit lang vervlogen tijden met archaïsche normen en waarden. Dat is hun goed recht, maar zij zien mijns inziens over het hoofd dat ook artikel 435d de resultante is van een noest democratisch besluitvormingsproces. Dat is niets om lacherig en denigrerend over te doen. Waar is trouwens geschreven dat de regel ‘lex dura, tamen lex’ niet geldt als een door straffen te handhaven voorschrift een lange historie heeft? Tellen bejaarden in deze samenleving ook niet meer mee?

Ook op een ander punt ben ik het met de beide auteurs, en dan met name met LD, sterk oneens. Hij gaat er klaarblijkelijk vanuit dat er zich geen casus meer voor zullen doen waarin het artikel toepassing kan vinden. Welnu, daarin vergist dit heerschap zich. Zie onderstaande foto:

Het zal voor de lezer overduidelijk zijn dat hier het wapen van het Zwitserse Eedgenootschap gebruikt wordt onder omstandigheden die het Zwitserse nationale gevoel zouden kunnen krenken. Het sujet op de foto is hoogstwaarschijnlijk van anarchistische snit. Door de rits van zijn ongewassen trui nagenoeg geheel naar beneden te schuiven is het Zwitserse wapen in tweeën gespleten. Ongetwijfeld wil dit onfrisse type hiermee verbeelden dat de Zwitserse samenleving sterk verdeeld is tussen Frans- en Duitstaligen. Hiermee wordt de facto ontkend dat een Zwitsers nationaal gevoel bestaat, hetgeen ik an sich reeds krenkend acht. Nog grievender is het feit dat de afgebeelde misdadiger een glas urine in zijn linkerhand houdt, sine dubio met de bedoeling daarmee het Zwitserse wapen verder te onteren. Wat de bruine substantie op het bord is, laat zich raden.

Als gevolg van enige onhandigheid mijnerzijds heb ik helaas niet de tronie van deze wetsovertreder kunnen vastleggen. Maar de valse grijns op zijn gezicht spreekt boekdelen: meneer is trots op zijn daad. Dit kunnen we niet tolereren. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat meneer vandaag in het huwelijk treedt in de Oude Kerk te Amsterdam. Ik heb alle reden te vermoeden dat hij dan weer de kwetsende trui zal dragen (volgens het adagium ‘eens een crimineel, altijd een crimineel’). Ik merk dan ook nog slechts op dat in geval van betrapping op heterdaad, een ieder bevoegd is de verdachte aan te houden.

w.g.

Bert J.M. van der Linde

1 Emile 22/08/2009 om 18:47

Ik constateer dat de democratieopvatting van de heer Bert J.M. van der Linden de mijne niet is. Hij is zeker lid van het CDA? U wilt zeker ook alle coffeeshops sluiten? Het valt me tegen op dit blog zulke reactionaire stukjes te moeten lezen.

2 Leidse student 23/08/2009 om 00:51

Emile ziet kennelijk de factor humor over het hoofd…

Verder leuke reeks, van mij mag er nog we meer gezocht worden naar 'onzinnige' wetgeving.

3 Wybo 23/08/2009 om 12:57

LOL @ Emile…. ik vraag me af wat nu grappiger was. Het originele stuk of deze reactie. Ik neig sterk naar het laatste.

Vorige post:

Volgende post: