Reisadvies: oppassen met Zwitserland IV

door FTG op 19/09/2009

in Buitenland, Varia

Post image for Reisadvies: oppassen met Zwitserland IV

Aan de redactie werd het volgende schrijven gezonden. Wij vonden het dermate verontrustend, dat wij uit maatschappelijk besef besloten hebben het te plaatsen.

Aan de Weledelgestrenge Heer mr. B.J.M. van der Linde,

Met stijgende verontrusting en verontwaardiging las ik uw verslag van het diepgaande onderzoek dat u verricht heeft naar de vooralsnog ongeïdentificeerde persoon die vastberaden is keer op keer het wapen van het Zwitserse Eedgenootschap te besmeuren. Het betreurt mij u te moeten berichten dat de zaken er nog veel ernstiger voorstaan dan u heeft geschetst en heeft kunnen vermoeden.

Terwijl ik belangwekkend archeologisch onderzoek aan het verrichten was aan het Lago Maggiore te Italië kwam ik onverwacht oog in oog te staan met het door u geschetste gewetenloze heerschap. De gelijkenis was onmiskenbaar: de misdadige grijns en de gelijktijdig van fijnzinnige smaak en van duivelse minachting voor het Zwitserse Eedgenootschap getuigende kleedstijl. Meteen nam ik een foto. Helaas waren mijn van morele verontwaardiging trillende vingers niet in staat om zijn volledige gezicht op de foto te krijgen:

Na grondig onderzoek ben ik echter het volgende te weten gekomen. Vanuit een macaber kasteel in Noord-Italië regisseert hij zijn duistere plannen. Zijn uiteindelijke doel: volledige wereldheerschappij. Het herhaaldelijk gewetenloos beledigen van het Zwitserse Eedgenootschap is hierbij slechts een brutaal gekozen dekmantel. Ook zijn werkelijke naam heb ik kunnen achterhalen: dr. von Grunfeld.

Teneinde zijn diabolische plannen uit te voeren bedient hij zich van een groep jonge vrouwelijke handlangsters die hij met zijn soepele charme en savoir vivre tot willoze instumenten heeft weten om te vormen. Met de nodige doodsverachting heb ik een van hen fotografisch weten vast te leggen. Door de noodzakelijkerwijs beproevende omstandigheden, ik heb mij moeten vermommen als rustieke plaatselijke visser, is het mij niet gelukt haar gezicht volledig op de foto te krijgen.

Op zeker moment voer hij vanuit een in de rotsen verborgen grot uit in een smaakvol vaartuig, ongetwijfeld met het oogmerk wederom een schokkende schanddaad te begaan. Ik aarzelde geen moment en achtervolgde hem in een net opgegraven, uit de tweede eeuw voor Christus daterende trireme en ramde hem midscheeps. Ik slaagde er in een foto van hem te nemen te midden van de wrakstukken van zijn gekelderde Riva. Door de ruwe golven bleek het echter moeilijk zijn gehele gezicht op de foto te krijgen.

Aan de misplaatste grijns is te zien dat hij niet onder de indruk was van de keldering van zijn schip. Kennelijk had zijn geniale doch verdorven brein hierop geanticipeerd. Enige seconden na het nemen van deze foto werd hij namelijk opgepikt door een zoetwater-onderzeeër, waarmee hij ongezien verdween, verborgen door de mysterieuze diepten van het aan de oppervlakte toch zo heldere Lago Maggiore. Met de nodige tegenwoordigheid van geest heb ik ook hier een foto van weten te nemen:

Saillant detail: zijn koers was Noord-Noord-Oost: richting Locarno, Zwitserland!

Hoogachtend,
dr. Otto Schinkelbein

1 FJJ 20/09/2009 om 09:25

Het is erger dan ik kon vermoeden. De vijanden van het Zwitserse volk beschikken over speciaal geprepareerde zoetwater-onderzeeërs.
Het is voor de verdediging van het ons zeer dierbare Zwitserland van het grootste belang dat de invoer van voornoemde onderzeeërs wordt gestaakt.

2 Jopie 21/09/2009 om 20:21

Ik kan me wel voorstellen waarom die schare dames Von Grunfeld volgen… Zie foto 4!!!

3 Jan 22/09/2009 om 21:11

Ik wist niet dat de Explorer 2000 tegenwoordig over zeilen beschikt…

Vorige post:

Volgende post: