Rijnkust

door MD op 21/04/2010

in Decentralisatie

Afgelopen maandag zijn in Arnhem de nieuwe wethouders benoemd door de gemeenteraad. Ondanks dat de PvdA in de Rijnstad de grootste is, is die partij buiten het college gevallen. De nieuwe coalitie wordt namelijk gevormd door de SP, de VVD, D66 en GroenLinks. Onder het motto ‘80% betaald, 100% inzet’ hebben de wethouders ervoor gekozen allen een aanstelling te willen van 0,8 fte, zodat hun aantal (de SP en de VVD hebben er ieder 2, D66 en GroenLinks ieder 1) niet teveel op de begroting drukt. Een mooi stukje politiek gebaar naar de burger toe, niet? Zeker als je het motto net even anders weergeeft: ‘100% werken, 80% betaald’. De juiste weergave van het motto leverde tijdens de benoemingsvergadering van de raad nog de nodige hoofdbrekers op, met name bij de fractievoorzitter van het CDA, die het allemaal maar kiezersbedrog leek te vinden.

Maar dat is voor dit blog allemaal niet zo vreselijk interessant. Waar het mij hier om gaat is namelijk de soap die zich de week voorafgaand aan de benoeming van de wethouders afspeelde. Voor zover ik het heb kunnen volgen zijn de feiten als volgt. Zittend GroenLinkswethouder Van Eeten weigerde in eerste instantie akkoord te gaan met 80% betaald, voor zover ik het begrijp o.a. omdat hij daarin een verkeerd signaal zag. Dus werd in zijn plaats de heer Kok als wethouder voorgesteld. De ledenvergadering, die volgens het huishoudelijk reglement van GroenLinks Arnhem in moet stemmen met het coalitieakkoord, verwierp het akkoord echter op de loutere grond dat niet Kok, maar Van Eeten wethouder namens GL moest worden. Ik geloof dat de laatste op dat moment zelfs ook weer in beeld wilde zijn. De fractie had daarna natuurlijk een probleem. Ging zij luisteren naar de eigen leden of de coalitie in gevaar brengen? Omdat de tijdsdruk inmiddels toenam leek de fractie voornemens de leden te negeren en het akkoord, incl. Kok als wethouder, te ondertekenen (namens GroenLinks). Naar verluid wilde de fractie dit zelfs onder dreiging van royement.

Blijkens de woordvoering van afgelopen maandag van de fractievoorzitter van GroenLinks is het eind van het liedje dat dhr. Kok wethouder wordt, tegen de wens van de ledenvergadering in dus, en dat er een commissie van wijzen is aangesteld die in de komende periode moet nagaan of er zich onrechtmatigheden hebben voorgedaan. De cynische Yes Minister-kijker zal natuurlijk meteen denken dat er voor die commissie vast een sound chap wordt aangesteld die nog iets wil van deze of gene. De iets minder cynische politiek analist zal ongetwijfeld voorspellen dat de commissie niet voor begin juni zal rapporteren. Maar de vraag is natuurlijk of er zich überhaupt onrechtmatigheden hebben voorgedaan. In Arnhem leek niemand het echt te weten. Wij natuurlijk wel. Art. 27 Gemeentewet bepaalt immers dat de leden van de raad stemmen zonder last en art. 35 lid 1 dat raad de wethouders benoemt. Het lijkt mij dus dat de fractie van GroenLinks bij de benoeming van wethouders niet gebonden kan zijn aan de ledenvergadering en dat art. 54 en 55 van het huishoudelijk reglement van GroenLinks Arnhem onverbindend zijn. Ik zie dan ook niet in welke onrechtmatigheden er aan het licht zouden kunnen komen. Maar misschien zie ik iets over het hoofd?

Vorige post:

Volgende post: