Rinus Otte: “kom uit de boom”

door GB op 30/01/2012

in Haagse vierkante kilometer, Rechtspraak

Post image for Rinus Otte: “kom uit de boom”

Toen de President van de Hoge Raad zijn handelwijze rond de kandidatuur van Aben probeerde te verdedigen, waarschuwde Corstens de rechtsstaat niet al te makkelijk in te zetten als ‘hoera voor het eigen gelijk.’ Dat trekken we ons aan, want wij klimmen hier ook graag hoog in de boom van de rechtsstaatretoriek. Vandaar dat we hier melding maken van een NJB-artikel van Rinus Otte, waarin deze zoveel mogelijk mensen uit de boom wil praten. Otte moet wel wat rechtsstaatretoriek gewend zijn, getuige zijn avonturen bij het Amsterdamse gerechtshof. Dat verkondigt Otte nu breder, zij het karakteristiek moeizaam geformuleerd: ‘ik vind het lastig om in het huidige publieke discours ontwikkelingen te ontwaren die ik met objectiviteit kan aanduiden als ernstig voor het rechtsstaatbegrip.’ Maar het is helder wat hij bedoelt: een beetje discussie over en weer tussen rechters en politici kan geen kwaad en hoeft niet onmiddellijk meteen op hoge verwijtende toon gevoerd te worden. ‘Constructieve bijdragen aan het debat’, die ziet Otte wel zitten.

Otte is hoogleraar in Groningen en vice-president bij het Gerechtshof Arnhem. Dan kan hij vandaag bij de lunch gelijk even vragen wat het nut is van deze zeldzame uithaal van de Arnhemse raadsheren De Groot, Stolwerk en Hendriks. Bij de strafmotivering gingen ze er nog even voor zitten:

Het hof hecht eraan om in het kader van deze zaak op te merken dat binnen afzienbare tijd – na een daartoe in voorbereiding zijnde wetswijziging betreffende (artikel 22b van) het Wetboek van Strafrecht en indien deze wetswijziging ongewijzigd kracht van wet zou krijgen – geen taakstraf meer zal kunnen worden opgelegd onder meer in geval van veroordeling voor een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van zes jaar of meer is gesteld en dat een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge heeft gehad. Hiervan kan slechts worden afgeweken, indien naast de taakstraf een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel wordt opgelegd.
Onder de geldende wetgeving is het hof nog in de gelegenheid om in bijzondere gevallen als waarvan in de onderhavige zaak sprake is bij het bepalen van de strafmaat maatwerk toe te passen door in plaats van een – gelet op de ernst van het bewezenverklaarde in beginsel daarvoor in aanmerking komende onvoorwaardelijke gevangenisstraf – een taakstraf op te leggen naast een voorwaardelijke gevangenisstraf.
De omstandigheden die het hof bij de keuze van de strafmodaliteit in de onderhavige zaak in aanmerking heeft genomen zien op het feit dat het onder 1 tenlastegelegde feit bij het wijzen van dit arrest (ondanks de eenvoudige bewijsvoering) drie jaren en elf maanden geleden is gepleegd, dat verdachte terzake van het tenlastegelegde nooit in voorlopige hechtenis heeft gezeten, dat verdachte na het plegen van het onder 1 bewezenverklaarde feit direct de politie heeft geïnformeerd, dat verdachte bij de behandeling van zijn strafzaak in eerste aanleg verstoken is gebleven van rechtsbijstand en voorts dat de zaak in hoger beroep eerst twee jaar en ruim zeven maanden na het instellen van hoger beroep wordt afgedaan.

Het verdere verloop van de lunch lezen we dan graag terug in deel twee, over de Arnhemse avonturen.

Vorige post:

Volgende post: