Rob-advies kan de la in

door GB op 13/09/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Rob-advies kan de la in

April 2009 bracht de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) een advies uit over de rol van politieke partijen in het staatsbestel. Dit blog bestond toen al, en schreef er uiteraard over. Eind augustus 2011 reageert Minister Donner namens het kabinet op het advies. De reactie laat zich eenvoudig samenvatten: in de economie kennen ze ‘automatische stabilisatoren’ waarmee conjunctuurbewegingen gedempt worden, het staatsrecht heeft Donners.

In dit geval was het makkelijk, omdat het advies van de Rob zelf al niet bepaald schokkend of vernieuwend was. De Grondwet hoefde bijvoorbeeld van de Rob niet gewijzigd te worden, en dat noteert Donner meteen met grote instemming. Maar meer in het algemeen verdedigt Donner de status quo. Los van de vraag in welke la we het rapport van de Rob moeten opbergen, heeft die verdediging van Donner twee politiek actuele elementen.

In de eerste plaats de SGP, waarvan de Hoge Raad geconstateerd heeft dat er ‘iets’ mee moet gebeuren. Donner ziet niet veel mogelijkheden. In de eerste plaats moet vanwege de vrijheid van vereniging en van meningsuiting vereist ingrijpen in het functioneren van politieke partijen altijd formele wetgeving. En je moet het willen. Even later: ‘De mogelijkheden voor overheidsbemoeienis zijn daarbij beperkt en dat dient ook zo te blijven. De autonomie van politieke partijen, die voortvloeit uit de vrijheid van vereniging, is een groot democratisch goed.’ Hoewel ingrijpen niet uitgesloten wordt, en ‘de rekrutering de kwaliteit van het openbaar bestuur raakt’, bevestigt Donner zijn grote weerzin tegen het interveniëren in de interne organisatie van politieke partijen. De SGP zal het met instemming lezen. Prof. Flinterman, die in het NJB van afgelopen vrijdag schande sprak van deze laksheid, wellicht niet.

In de tweede plaats de PVV. Die club heeft geen 1.000 leden en dus onder huidig recht geen recht op subsidie. De Rob was mild en vond dat ook bewegingen met ‘donateurs-met-invloed’ moesten kunnen aanschuiven bij de staatsruif. Van die vernieuwing zou mogelijk de PVV profiteren. Maar ook hier beweegt Donner niet. Wie donateurs-met-invloed registreert, kan net zo goed gewoon het lidmaatschap openstellen. Wel moet de PVV zich meer transparantie ten aanzien van hun giften laten welgevallen. Daarover ligt al een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Zo wordt het Rob-advies overgenomen waar het adviseert niets te doen, wordt het verworpen waar het iets voorstelt en wordt het voor het overige gebruikt om te ondersteunen wat we al aan het doen waren. We zien de reactie op het advies van de Staatscommissie Grondwet met vertrouwen tegemoet.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: