Rutte bezuinigt de SGP weg?

door GB op 01/10/2010

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Rutte bezuinigt de SGP weg?

Het ‘eigen vlees’, waar volgens Rutte in gesneden moest worden, kleurt voor een belangrijk deel SGP-oranje. Want de fractie van de PVV met één derde verminderen is vooral goed nieuws voor de politie Haaglanden. Maar bij de SGP heeft het grotere gevolgen.

100 zetels in de Tweede Kamer zou in de meest recente uitslag een kiesdeler van 94.160 betekenen. Voor de SGP is dat nog genoeg voor één eigen zetel, en dan eventueel een restzetel. In de Eerste Kamer overleeft de SGP de verhoging van de kiesdeler echter maar krap. De kiesdeler zou daar na het snijden 3262 stemmen worden. Met de 3690 stemmen (stemmen maal provincie-factor) voor de SGP heeft Holdijk nog uitzicht op de troonsbestijging van Amalia. Maar dan moet de belofte van het regeerakkoord om ook decentraal ‘eigen vlees’ weg te snijden niet te veel voorstellen.  Wordt bijvoorbeeld in Flevoland de boel met een derde verminderd, dan komt de ene SGP-zetel daar wel degelijk ter discussie te staan. En wordt een derde van de zetels van Utrecht opgedoekt, dan is de kans groot dat zich daaronder ook de ene SGP zetel bevindt. Daarmee wordt de Sentaatszetel aanmerkelijk voor de SGP aanmerkelijk minder comfortabel.

Als er dan ook nog bij gemeenteraden gesnoeid gaat worden, zal dat ten koste gaan van nog meer staatkundig gereformeerd geluid in ’s lands vergaderzalen. Eerdere kabinetten Balkenende waren voornemens om het aantal raads- en statenleden te corrigeren na de dualiseringsoperatie. Toen mochten wethouders en gedeputeerden geen lid meer zijn van de raden of de staten. De plekken die zij achterlieten werden echter weer opnieuw ingevuld door nieuwe politici.

Het ND becijferde het gevolg van deze bescheiden dualiseringscorrectie al als het verlies van een stuk of dertig orthodoxe fracties. Maar toen, in 2007, redde de ChristenUnie zichzelf en de SGP.

{ 5 reacties… read them below or add one }

1 PB 01/10/2010 om 10:16

Het is natuurlijk opvallend dat vergeleken met andere landen Nederland per hoofd al weinig vertegenwoordigers heeft.

2 GB 01/10/2010 om 12:20

Ligt er trouwens ergens vast dat de vertegenwoordigende organen van ‘enige omvang’ o.i.d. moeten zijn?

3 PB 01/10/2010 om 13:21

Misschien dat het Duitse bundesverfassungsgericht daar wel theorien over heeft (In hun Lisabon oordeel ging het ook over de vertegenwoordigende democratie en de stemverdelingen over de lidstaten), maar in Nederland volgens mij niet.

Interessant is natuurlijk wel dat de kiesdrempel dan 1 % is in plaats van 0,67. En dat is natuurlijk nog veel minder dan de kiesdrempel in DL of andere landen.

4 RvdW 01/10/2010 om 14:36

Indien Verhagen, De Jager en Verburg deel gaan uitmaken van het kabinet, zitten in de CDA-bankjes over enkele weken 21 kamerleden die op 9 juni jl. gezamenlijk 94.999 stemmen kregen. Om dat in perspectief te plaatsen: dat is minder dan Marianne Thieme in haar eentje. Zolang niemand pleit voor een grondige versterking van de representativiteit van de Tweede Kamer, klinken bezwaren tegen vermindering van het aantal parlementszetels nogal hol.

5 PB 01/10/2010 om 15:21

Dat denk ik ook. Ons systeem is gewoon helemaal niet geent op individuele vertegenwoordiging door kamerleden, maar op evenredige vertegenwoordiging door partijen die zelf de lijst (het team) samenstellen. De burger kan door middel van partijdemocratie en evt. door middel van een voorkeursdrempel invloed uitoefenen.

Maar dat kan echt beter. Ik weet nog toen ik het Burgerforum Kiesstelsel (van Pechtold) assisteerde als student dat dit ook de conclusie was: evenredige vertegenwoordiging behouden, maar meer invloed op de samenstelling van het team. De leken hadden toen als oplossing dat je kon stemmen of op de partij of op iemand op de lijst van de partij.
Voor de zetelverdeling tussen partijen zou men dan gewoon het bekende systeem hanteren door al die stemmen op de partij en op de individuen van de partijlijst samen te nemen.
Voor de zetelverdeling tussen mensen op de lijst, zou men echter beide soorten afzonderlijk optellen en dienovereenkomstig de zetels verdelen. Bij stemmen op de partij werd de lijstvolgorde gevolgd, maar bij stemmen op personen de voorkeur (met een nul drempel dus).
Ik vond dat een hele mooie oplossing. Daardoor zou het representatief onderdeel worden versterkt zonder dat de evenredige vertegenwoordiging werd doorbroken. Maar dan is het wel handig om 150 zetels te hebben, dat geeft iets meer diversiteit. Misschien dat men meteen naar hervorming van het kiesstelsel kijkt, want het doen dalen van het aantal leden (op het burgerforum ook populair) hangt toch wel een beetje samen met het krijgen van een representatief beeld.

Reactie achterlaten

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: