Samenstelling Staatscommissie-Remkes bekend

door GB op 30/01/2017

in Haagse vierkante kilometer, Uitgelicht

Post image for Samenstelling Staatscommissie-Remkes bekend

Enigszins ironisch is het wel. Terwijl minister Plasterk zich inleest in de vraagstukken van Wonen en Rijksdienst, draagt hij de fakkel van de staatkundige vernieuwing over aan de man die de zijne van de weg reed. Van alle prangende kwesties in het openbaar bestuur koos Plasterk destijds voor zijn ambtstermijn een echt taaie. Hij besloot te gaan armpje drukken met de provincies en stelde de vorming van een Noordvleugelprovincie voor. Aan de andere kant van de tafel plantte Johan Remkes, Commissaris van de Koning in Noord-Holland en baas van het IPO, zijn elleboog op de tafel. De rest – inclusief Plasterks voorstel – is inmiddels geschiedenis. Een geschiedenis die nu dus wordt afgerond met de benoeming van juist deze Johan Remkes tot voorzitter van de nieuwe Staatscommissie Grondwet. Dat is de staatscommissie die zich gaat buigen over die andere taaie kwestie: de Eerste Kamer. En meer in het algemeen de toekomst van het parlementair stelsel.

Wat voorspelt de samenstelling over de Staatscommissie-Remkes? Met de afvaardiging van ouwe rot Remkes lijkt de VVD de grootste investeerder van politiek kapitaal. De overige leden zijn ofwel weinig politiek geprofileerde wetenschappers ofwel vooral wetenschappelijk geprofileerde politici. Van het oorspronkelijke idee om, net als bij de grondwetsherziening van 1917, een staatscommissie met politiek kaliber samen te stellen waarin ook zaken konden worden gedaan, lijkt niet veel meer over. Enige bijdrage vanuit de Tweede Kamer is zelfs in het geheel niet zichtbaar.

Voor zover daar op een afstand iets over valt te zeggen, klotsen de inhoudelijke vernieuwingsambities bij Remkes bepaald niet tegen de plinten. Behalve dat hij in praktisch alle kamers van het Huis van Thorbecke het rookverbod heeft geschonden, laat zijn politieke palmares een bekwaam bestuurder zien en geen nieuwe founding father. Dat blijkt ook wel uit zijn andere stokpaardje, de kruistocht tegen onparlementair taalgebruik. Remkes oplossing: het weer invoeren van de schrapbepaling in het Reglement van Orde, de wederopstanding dus van het lijkendossier dat Hoetink en Bootsma documenteerden. Zijn focus op politieke wellevendheid zal bij de Senaat in de smaak zijn gevallen. Zoals ook de conclusie van zijn nieuwjaarsrede 2015:

Het er bij voorbaat van uitgaan dat politieke zaken die in de Tweede Kamer gedaan worden tussen Tweede Kamer-fracties en (leden van ) het kabinet, ook automatisch in dezelfde politieke verhoudingen in de Eerste Kamer gesteund worden, ondergraaft die eigen verantwoordelijkheid en dat eigen mandaat van door de Statenleden gekozen Eerste Kamer-leden.Het lijkt mij nodig dit dilemma te betrekken bij de werkzaamheden van de nog in te stellen commissie die zich over de toekomstige positie van de Eerste Kamer gaat beraden.

Wat de staatsrechtelijke ideeën van de andere leden van de Staatscommissie-Remkes betreft, valt ons oog natuurlijk primair op Carla van Baalen en Eric finalist van de Grondwetsquiz Janse de Jonge. In welke richting zij ons parlementair stelsel zullen adviseren, wordt misschien een kwestie van armpje drukken in de commissie zelf. Van Baalen analyseerde hoe het formeren zonder de Koning een nieuwe fase van parlementarisering betreft, terwijl Janse de Jonge verlekkerd kan schrijven over het presidentiële stelsel van Amerika.

1 Frits Roos 27/03/2017 om 17:01

svp info wanneer de commissie een email adres heeft

Vorige post:

Volgende post: