Scheiding werk en privé

door PWdH op 30/08/2009

in België, Buitenland

Post image for Scheiding werk en privé

Uit onderzoek van De Morgen blijkt dat de Belgische rechter De Tandt vonnissen op verzoek wees, in het voordeel van haar eigen schuldeiser. Naar eigen zeggen kon De Tandt werk en privé echter prima scheiden. Vrijdag werd zij gehoord door de raadsheer van het hof van beroep, belast met het tegen haar lopende tuchtonderzoek. Voor 4 september rondt hij zijn beraad af.

Politiek commentator Yves Desmet stelt de juiste vragen in zijn column over wat hij in mooi Vlaams noemt de ‘deontologische beroepsfout’ van De Tandt. Hoe kan het dat de Hoge Raad voor Justitie haar voordroeg als voorzitter van de Brusselse handelsrechtbank? De Tandts handelen was immers te achterhalen uit openbare stukken, terwijl het Brusselse parket herhaaldelijk alarm sloeg.

Justitieminister De Clerk heeft ondertussen van zijn ‘positief injunctierecht’ gebruikgemaakt om een strafrechtelijk onderzoek in te laten stellen naar corruptie onder magistraten. Eind september moet daarnaast het onderzoek naar ‘Fortisgate’ gereed zijn, waarbij de van lekken verdachte rechter Schurmans centraal staat. Ook De Tandt is daarbij betrokken: zij oordeelde in eerste aanleg over de verkoop van Fortis aan BNP Paribas. Gevreesd wordt dat alle ‘gerechtelijke dossiers’ opnieuw het wankele evenwicht van de federale politiek in gevaar brengen, net nu die onder premier Van Rompuy enigszins gestabiliseerd leek.

Vorige post:

Volgende post: