Senator Terpstra sloopt ‘eerste senatoriale parlementaire onderzoek’

door GB op 15/09/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Senator Terpstra sloopt ‘eerste senatoriale parlementaire onderzoek’

Afgelopen dinsdag vergaderde de Eerste Kamer in nieuwe samenstelling over de erfenis van oud-Senator Schuurman (CU): een parlementair onderzoek naar de gevolgen van de privatisering. Inzet was het rapport van een tijdelijke commissie onder leiding van Leijnse (PvdA). Dat rapport is hier eerder besproken.

Tijdens het debat bleek de wens tot het instellen van een dergelijk onderzoek te bestaan uit een mengeling aan motieven. Eentje werd duidelijk gedeeld: de senatoren vinden het wel stoer om een heus parlementair onderzoek te beginnen. Echt stoer zou het natuurlijk zijn om met een parlementaire enquête uit te pakken, maar dat kan altijd nog. Dit sentiment bleek bijvoorbeeld uit de openingswoorden van Senator Kuiper (CU). ‘Het zou een betekenisvolle stap zijn voor de ontwikkeling van deze Kamer die aantoont dat de senaat ook met gebruikmaking van het onderzoeksinstrument een eigen rol kan en wil spelen in ons parlementaire stelsel. Mijn fractie juicht dat ten zeerste toe.’ Met privatisering heeft dat niets te maken. Wel met ‘een historisch moment’ zoals Kox (SP) tevreden opmerkte, en met de ‘trots’ van Tof Thissen (GL), omdat ‘wij de mogelijkheid hebben om zo’n parlementair onderzoek te laten doen.’

Dat er iets schuurt in de motieven om aan het een half miljoen kostende onderzoek te beginnen, bleek vooral toen Senator Terpstra (CDA) op een cabareteske manier de draak begon te steken met het voorstel. Na een paar inhoudelijke argumenten (‘er liggen al heel wat rapporten en evaluaties, waarom debatteert de Eerste Kamer daar niet eerst over?’) begon het feest. Terpstra had van de zomer in zowel Nederland als Duitsland geprobeerd een postzegel te kopen. In Nederland was dat een kleine moeite, in Duitsland stonden Oostblokrijen voor het postkantoor. Raad eens in welk land de posterijen geprivatiseerd zijn? Collega Flierman (CDA) had zich in de zomer kosteloos verdiept in de Overijsselse toestanden en  gerapporteerd dat het daar niemand wat kon schelen dat de kanalen tegenwoordig door private bedrijven worden onderhouden. Bovendien deugde van de suggestie als zouden burgers de overheid als kop van jut gebruiken voor het falen van geprivatiseerde diensten ook geen hout. Terpstra had bij treinvertragingen nog nooit iemand horen schelden op ‘mevrouw Melanie Henriëtte Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.’ En dan de kosten, vervolgde Terpstra. Was een half miljoen wel verantwoord in deze tijden? Ter onderbouwing van dit bezwaar haalde hij het Utrechts Nieuwsblad aan, alwaar deze zomer een ingezonden brief verscheen met de indringende vraag of er wel voldoende geld aan de gezondheidszorg werd besteed. Hij bedoelde maar.

En zo voort. Onder normale omstandigheden plaatst iemand met zo’n verhaal zich volstrekt buiten de orde, en behoeft dat geen verdere reactie dan wat lachsalvo’s. Maar dat gebeurde niet, en daarmee leek Terpstra toch enigszins beet te hebben. Kox begon. Alfons Dölle (CDA) had in de voorbereidingscommissie gezeten, en die was unaniem geweest. Legde dat geen gewicht in de schaal? Om er daarna flink wat verontwaardiging aan toe te voegen over ‘flauwe grappen’ en het ‘niveau van het debat’. Ook Kuiper was niet opgewassen tegen het sloopwerk van Terpstra en kwam met deze onnavolgbare logica: Er is al veel over privatisering te doen. ‘Is dit voor de Kamer geen aanleiding om te zeggen: dit is een belangrijk onderwerp; laten wij als Kamer die zich richt op wetgeving, wat in parlementen gebeurt, hier een onderzoek naar doen?’

Zo ziet het er niet goed uit voor de erfenis van Schuurman. Het is maar de vraag of er iets van komt (CDA en PVV zijn tegen, van de VVD en de SGP hoeft het niet), en als er wel een krappe meerderheid ontstaat om een onderzoek te doen dan is een project dat zichzelf niet kan verdedigen tegen ridiculisering vanaf het begin af aan gemankeerd.

Terpstra, ondertussen, ging gewoon door. Voor zover zijn woorden onnodige irritatie hadden gewekt, wilde hij zijn excuses maken. Voor de nodige niet, waarbij hij aangaf de grens zelf niet te kunnen trekken. Wel was hij ‘als goed democraat bereid om rekening te houden met meerderheden.’

1 PB 15/09/2011 om 14:05

Erg leuk stukje. Ik zou het wel handig vinden als de politieke partij bij de naam wordt vermeld. Tersptra is een CDA’er begrijp ik. Kuiper een CU’er.

2 GB 15/09/2011 om 14:27

Done.

{ 2 trackbacks }

Vorige post:

Volgende post: