Slaat politierechter de plank mis met veroordeling van raadslid wegens belediging?

door LD op 17/11/2014

in Decentralisatie, Grondrechten, strafrecht, Uitgelicht

Post image for Slaat politierechter de plank mis met veroordeling van raadslid wegens belediging?

Krasse zeventiger Wil Verschuur is in Alphen aan den Rijn gemeenteraadslid voor de partij Beter Alphen. In die hoedanigheid heeft ze ook naar eigen zeggen het hart op de tong en zegt ze de waarheid. De woorden die zij in juli van dit jaar toevoegde aan een collega-raadslid van D66 waren echter voor het Open Ministerie voldoende aanleiding haar te dagvaarden voor de politierechter. Die veroordeelde Verschuur wegens belediging – denk aan: “klerewijf” en “tyfuswijf” – tot een geldboete van 150 euro. De eveneens ten laste gelegde bedreiging werd onvoldoende bewezen geacht, zodat vrijspraak volgde. De vraag is echter of het Openbaar Ministerie überhaupt wel ontvankelijk was in deze strafzaak.

Volgens sommige media speelde de scheldpartij zich af tijdens een raadsvergadering. Als dat echt zo was, had het Openbaar Ministerie zonder meer niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Artikel 22 van de Gemeentewet bepaalt immers dat raadsleden (en andere personen) niet kunnen worden vervolgd voor hetgeen zij in de vergadering van de raad hebben gezegd. Ook scheldpartijen vallen onder die immuniteit. Daar moet de voorzitter dan maar tegen optreden. In dit geval lag de zaak echter wat ingewikkelder. Blijkens de uitspraak van de politierechter ging het om “een overleg (…) tussen vier fractievoorzitters – waaronder verdachte – en mevrouw [slachtoffer] in haar functie van voorzitter van de werkgeverscommissie vergezeld van de heer [getuige 1], eveneens lid van deze commissie.” Elders in de uitspraak spreekt de politierechter van “een informeel overleg dat door aangeefster werd voorgezeten”.

Relevant is hier dat de genoemde werkgeverscommissie een door de gemeenteraad op grond van artikel 83 van de Gemeentewet ingestelde bestuurscommissie is (zie de relevante raadsverordening). Aan deze commissie is de werkgeversfunctie van de raad gedelegeerd. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden (bij voorkeur één uit de coalitie en één uit de oppositie). Haar taak is volgens de genoemde verordening het namens de raad uitoefenen van het werkgeverschap ten aanzien van de griffier – rondom wie het kennelijk nogal rommelt in Alphen – en een reeks andere zaken, zoals HRM- en integriteitsbeleid. Artikel 83 lid 4 Gemeentewet verklaart artikel 22 Gemeentewet van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van bestuurscommissies. Dus ook voor vergaderingen van de werkgeverscommissie van de gemeente Alphen aan den Rijn geldt dat de deelnemers eraan strafrechtelijke en civielrechtelijke immuniteit genieten.

Is dan in dit geval relevant dat het ging om een informeel overleg van de werkgeverscommissie met vier fractievoorzitters? Daar kun je over twisten, maar ik ben geneigd te zeggen dat ook dit soort overleggen onder de immuniteit zouden moeten vallen. Het ging om een vergadering op het stadkantoor, niet in de kroeg. De deelnemers waren allen leden van de gemeenteraad, zij overlegden als raadsleden met elkaar en het slachtoffer van de belediging wordt in de uitspraak van de politierechter uitdrukkelijk als voorzitter van de werkgeverscommissie aangeduid. Het ging in de vergadering dan ook over de werkwijze van deze commissie en het functioneren van de griffier en de ambtenaren van de griffie, niet over de finale van het WK Voetbal die enkele dagen daarvoor was gespeeld. Aangezien de werkgeverscommissie als bestuurscommissie alleen over gedelegeerde bevoegdheden beschikt en de oorspronkelijke bevoegdheden bij de raad berusten, moet de commissie toch informatie kunnen verstrekken en verantwoording af kunnen leggen aan de andere raadsleden. Als vergaderingen waarin dat gebeurt niet onder de gebruikelijke immuniteit vallen, begeven we ons mijn inziens op een hellend vlak. Wellicht kan de kwestie van de immuniteit nog in hoger beroep aan de orde worden gesteld.

Sowieso lijkt het mij wat overdreven om deze zaak aan de strafrechter voor te leggen. Volgens de politierechter ging het om grievende uitlatingen in het openbaar, omdat er vier andere aanwezigen waren. Ook dat lijkt mij zeer betwistbaar, nu de werkgeverscommissie vanwege de privacygevoelige aard van haar werk in principe in beslotenheid vergadert (artikel 8 van de verordening). Nu is voor strafrechtelijke belediging – anders dan kennelijk de politierechter veronderstelt – niet vereist dat de uitingen in het openbaar worden gedaan. Je kunt je echter afvragen of een ruzie achter gesloten deuren, die alleen vanwege de media de publiciteit haalt, wel op het bordje van de strafrechter moet worden gelegd.

1 pieter 19/11/2014 om 21:32

ik zou zoiets vergaands als een immuniteit graag zo beperkt mogelijk willen uitleggen, dus beperkt tot de ‘echte’ vergadering van de gemeenteraad

2 Wil Verschuur 20/11/2014 om 17:15

De onderstaande woorden heb ik nooit uitgesproken. Het enige wat ik heb gezegd was: “Leugenachtig Rotwijf”.
Genoemde scheldwoorden heeft Pauline Heijkoop zelf verzonnen. Die vrouw loog de hele boel aan elkaar. Zelfs voor de Rechter zat zij ongelofelijk te liegen. Zij zat in een rolstoel, terwijl zij vlak daarvoor en vier dagen erna, weer liep als een kieviet. De Rechters en Openbare Aanklagers in Den Haag, hebben een hoog D66 gehalte. Barbertje moest hangen, want Heijkoop D66 moest in de luwte gehouden worden.
Waar de ergernis bij iedereen door was ontstaan, was inderdaad de Griffier. Deze man is, na een gedegen onderzoek door een bureau, uit zijn functie gezet. Daaruit blijkt ook dat Heijkoop vals spel speelde en ik gelijk had. Zij begon onze raadadviseurs, griffiemedewerkers te beledigen en daar heb ik het voor opgenomen. Dat staat ook in de regels van orde, citaat; ” Raadsleden horen op te komen voor hun ambtenaren”

3 LD 20/11/2014 om 23:17

@pieter

Fair enough. Maar wat is volgens jou dan het essentiële verschil tussen een echte raadsvergadering (of commissievergadering) en een informeel overleg tussen raadsleden en leden van een bestuurscommissie, op het stadskantoor, over een onderwerp waar in de échte vergadering van de gemeenteraad over besloten wordt?

@ Wil

U bent duidelijk niet content met het vonnis. Bent u van plan in hoger beroep te gaan?

4 Wil Verschuur 25/11/2014 om 09:41

Bij deze D66 rechters zal ik nooit mijn gelijk kunnen halen. Dan hadden zij mij bij de eerste zitting al vrijgesproken. Mijn drie getuigen zijn volledig genegeerd.alleen haar getuige, met zijn valse verklaring is ten tonele gevoerd.
Mevrouw Heijkoop is nu (pas)uit de D66 fractie gezet.
Mijn geloof in het Rechtssysteem is niet meer, er is in deze kwestie absoluut geen recht gesproken.
Dit heeft heel veel leed veroorzaakt bij mij en mijn naasten en is niet meer goed te maken.
Nog een keer al deze vernederingen doorstaan, kan ik niet opbrengen.

5 Wil Verschuur 25/11/2014 om 09:48

Nog even dit:
Een besloten overleg gerelateerd aan de Gemeenteraad heeft dezelfde bescherming als een Gemeenteraadsvergadering en genieten personen eenzelfde onschendbaarheid.
Dit was idd geen naaikransje, het overleg was niet toegankelijk voor derden .

6 LD 25/11/2014 om 18:32

Dat was inderdaad de strekking van mijn betoog, maar de vraag is: heeft uw advocaat ook een beroep gedaan op de strafrechtelijke immuniteit die raadsleden genieten? Ik lees daar namelijk niets over in het vonnis. Als hij dat niet gedaan heeft, kan het alsnog. In hoger beroep.

7 Wil Verschuur 13/02/2015 om 18:45

Ik ben alsnog in Hoger Beroep gegaan. Niet voor die 150 euro boete, maar ik heb een strafblad voor 5 jaar en daar kan ik niet mee leven.
Zeker niet vanwege het feit dat ik voor de vreselijke woorden van Pauline Heijkoop ben veroordeeld.
Ik hoop echt op vrijspraak, want met de advocaatskosten, bouw ik wel een schuld op, met het risico,dat de rechter mij toch veroordeelt.
Ik ben nu bijna 74 jaar, dus moet ik tot mijn dood gaan aflossen, dat is acceptabel als ik maar van dat strafblad wordt verlost!

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: