Slecht idee: Arabische vertaling van de Grondwet

door JAdB op 20/10/2015

in Grondrechten, Haagse taferelen

Post image for Slecht idee: Arabische vertaling van de Grondwet

Vandaag verscheen in de media het bericht dat minister Plasterk een Arabische vertaling laat maken van onze Grondwet, vanwege de toestroom van vluchtelingen uit Arabische landen. Het is belangrijk dat deze groep kennis kan nemen van verschillende grondrechten, zoals het discriminatieverbod, aldus Plasterk. Het lijkt mij niet een geweldig idee.

Ten eerste geeft onze Grondwet een verkeerde indruk van de organisatie van ons Koninkrijk. Eén van de wat oudere bijdragen op dit blog toont dat al mooi aan. De door Plasterk voorgestelde vertaling zou dan ook een addendum moeten bevatten, waarin bijvoorbeeld ook het ongeschreven staatsrecht, zoals de vertrouwensregel, uit de doeken wordt gedaan. Verder is het misschien goed om aan te geven dat de Grondwet doorgaans door de wetgever wordt nageleefd, zodat het toetsingsverbod van artikel 120 Grondwet vluchtelingen niet de indruk geeft dat de Grondwet een waardeloos document is en het de wetgever vrijstaat om naar willekeur te handelen.

Ten tweede is de grondrechtencatalogus groter dan wat er in het eerste hoofdstuk van de Grondwet staat. Zo is het recht op een eerlijk proces niet in onze Grondwet neergelegd. Daarvoor moeten we bij het EVRM zijn.

Ten derde leest de Grondwet niet erg lekker weg, zelfs niet voor geboren en getogen Nederlanders die zich toeleggen op de rechtenstudie. Laat staan voor degenen die net huis en haard hebben moeten achterlaten.

Het is goed om aan vreemdelingen die hier voor langere tijd zullen verblijven duidelijk te maken welke regels hier te lande gelden. Maar een vertaling van de Grondwet zal daar maar in beperkte mate aan bijdragen. Het lijkt me beter om in een kort document duidelijk te maken welke grondrechten gelden (zowel die uit de Grondwet als die uit verdragen), en hoe onze staat is georganiseerd. Dat geeft de mogelijkheid om een vollediger en juister beeld te schetsen, in een makkelijker leesbare vorm.

 

 

1 Margot Vandenbossche 24/10/2015 om 19:02

Wie is de auteur van dit opiniestuk?

2 MN 26/10/2015 om 15:03

Het opschrift meldt “JADB”. Als je bovenaan de pagina op “Over dit blog” klikt, zie je dat die initialen toebehoren aan Jacob de Boer, docent Staatsrecht en Bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg.

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: