Smeerolie van de schuldcultuur: wie heeft wanneer waarvoor sorry gezegd?

door GB op 22/04/2009

in Varia


Het ene sorry is het andere niet! Het is daarom van het grootste belang om een objectieve lijst aan te leggen waarin duidelijk wordt gemaakt wie wanneer waarvoor sorry heeft gezegd. Prof. J.A. Peters, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam schreef er al over en heeft nu het initiatief genoemen om tot een lijst te komen. Het past namelijk prima in zijn onderzoeksprogramma naar accountability en transparency.

Hoe werkt het? Professor Peters en zijn medewerker Geerten Boogaard zullen hieronder per ‘incident’ proberen uit te zoeken of er iemand sorry heeft gezegd, en waarvoor dat dan was.

Daarvoor is tenminste vereist dat de het sorry verifieerbaar in de media is geweest en dat dit heeft plaatsgevonden ná 1 januari 2000. Bovendien moet er een relatie met Nederland liggen. Lopenderwijze zullen ze daarbij onderscheid proberen te maken tussen de verschillende maten van schuldbewustzijn en de verschillende gevolgen van de excuses.

Dat kunnen juridische gevolgen zijn (Ontstaat aansprakelijkheid? Ontstaat een natuurlijke verbintenis zodat een terugbetaalde bonus niet onverschuldigd betaald is?) maar ook psychologische, sociologische of filosofische gevolgen. Misschien schuiven we van een schuldcultuur toch langzaam naar een eercultuur waarbij het sorry zeggen inmiddels wel tot het verleden behoort. Dit soort multidisciplinaire vragen maken uitdrukkelijk deel uit van het onderzoek.

Een ander deel van het onderzoek is dat Peters en Boogaard willen meten voor wiens excuses precies een behoefte aan duidelijkheid bestaat. Iedereen wordt dan ook uitgenodigd om als reactie op dit bericht een ‘incident’ aan te dragen en mee te werken aan de inventarisatie. Peters en Boogaard zullen daar dan hun ‘UvA-sorry-check’ op uitvoeren en hiervan verslag op deze blog. Geef daarbij ook aan waar je het betreffende sorry gezien of gelezen hebt. Het moet wel verifieerbaar zijn.

Al doende zal hier dan een duidelijke lijst ontstaan die zowel het maatschappelijk verkeer dient als interessant onderzoeksmateriaal oplevert voor aanvullend multidisciplinaironderzoek.

DE LIJST:

Naam en functie: Marco van Basten, destijds hoofdtrainer bij Ajax
Incident I: een paar dagen niet twitteren.
Sorry: ‘Sorry mensen, ik heb een aantal dagen te druk gehad voor Twitter’ (bron)
Adres: zijn volgers
Status: zeker
Incident II: openlijk bekritiseren van spelers na afloop van de wedstrijd thuis tegen Volendam
Sorry: ‘Ik had die kritiek beter intern kunnen houden’ (bron)
Adres: ‘Ik heb dat mijn spelers ook laten weten’
Status: zeker
Incident III: falen van en bij Ajax
Sorry:
Adres: fans
Status:

Naam en functie: Arend Jan Boekestijn, kamerlid voor de VVD
Incident: per ongeluk op TV komen met als commentaar op Rutte: “Hij heeft geen ideeën. Dat is schokkend hoor.”
Sorry: niet letterlijk beschikbaar. Met name is onbekend of de excusus ook de inhoud van de tekst betroffen. (bron)
Adres: Rutte en andere fractieleden.
Status: zeer waarschijnlijk

Naam en functie: Wouter Bos
Incident: verprutsen onderzoek naar woekerpolissen
Sorry: Een betere regie „had veel ellende kunnen voorkomen” (bron)
Adres: Tweede Kamer
Status: zeker
Incident: in een interview aangeven dat Berman niet de gedroomde kandidaat voor het EP was en dat Bos ook niet op hem heeft gestemd.
Sorry: ‘Bij velen kwamen mij uitlatingen kennelijk over als een trap na en dat spijt mij oprecht want het tegenovergestelde was de bedoeling.’ (bron: weblog)
Adres: lezers van zijn weblog
Status: zeker
Incident: declareren zonnebril.
Sorry: ‘Van Volkskrant-interview tot zonnebril, het spijt mij oprecht. Het leidt de aandacht af van waar het over moet gaan.'(bron)
Adres: achterban
Status: zeker

Naam en functie Floris Deckers, voorzitter Raad van Bestuur bij Van Lanschot Bankiers
Incident: Het niet spreken over symptomen waar hij zich ongemakkelijk bij voelde.
Sorry: “Voor het niet nemen van die verantwoordelijkheid past tenminste bescheidenheid. Maar in de huidige recessie, bij de omvang van de problemen in de bancaire sector, en van iemand die ook de rest van zijn werkzame leven met recht een fatsoenlijke bankier wil zijn, passen verontschuldigingen. Die bied ik hierbij aan. ” (bron)
Adres: iedereen die dat had willen horen.
Status: Zeker

Naam en functie: Piet Hein Donner (minister van Justitie)
Incident: Uitlating in Vrij Nederland van 16 september 2006, waarbij de minister geen onderscheid heeft gemaakt tussen de democratische besluitvorming en de democratische rechtsstaat. “Voor mij staat vast: als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan.”
Sorry: “Gelet op de discussie die dit heeft veroorzaakt, mag de heer Rouvoet van mij aannemen dat ik mij wel voor mijn hoofd kan slaan dat ik dat niet heb toegevoegd.” (Bron: Tweede Kamer Handelingen 2005-2006 nr. 107 Pg. 6535)
Adres: Tweede Kamer
Status: Zeker

Naam en functie: Camiel Eurlings, minister
Incident I: files
Sorry: “Beste mensen, sorry voor de files op de weg.” (bron)
Adres: beste mensen
Status: zeker
Incident II: bij verrassing voor collega’s uitstellen rekeningrijden
Sorry: niet letterlijk beschikbaar. Wel een ontkenning van de vermeende sorry zeger ( ‘Excuses aangeboden? Ik? Integendeel!’) maar ook een aanvaarding en dus bevestiging uit de eerste hand (‘Die [excuses] heb ik aanvaard’) (bron)
Adres: collega-ministers
Status: Waarschijnlijk.

Naam en functie: Sjoerd van Keulen, vertrekkend topman bij SNS
Incident: Onvoorzichtig handelen van SNS
Sorry: Van Keulen noemde het ‘zuur’ en ‘spijtig’ wat er het afgelopen jaar is gebeurd bij het financiële concern. […] maar hij zegt geen sorry ‘als erkenning dat we iets onbehoorlijks hebben gedaan’. ‘Ik zeg wel dat we voorzichtiger hadden moeten zijn’ (bron)
Adres: aandeelhouders
Status: zeker

Naam en functie: Neelie Kroes, Eurocommissaris
Incident: het niet doen van onderzoek naar rating agencies – ondanks een verzoek in het Europees Parlement.
Sorry: “Er is één punt dat ik mezelf verwijt: Tijdens een discussie in het Europees Parlement, twee jaar geleden, is mij gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de rating agencies. Mijn antwoord was toen: Interessant, maar dat heeft niet de hoogste prioriteit.”(bron)
Adres: iedereen
Status: zeker

Naam en functie: Martien Kromwijk, directeur woningcorporatie Woonbron
Incident: de imagoschade en het ‘weinige maatschappelijke comfort’ rondom de ss Rotterdam
Sorry: “Veel betrokkenen hebben last van dit project, en dat spijt mij oprecht.” (bron)
Adres: betrokkenen
Status: zeker

Naam en functie: Cees Maas, oud-bankier bij ING
Incident: opbouw van de risicovolle hypotheekportefeuille bij ING
Sorry: “daar waar de belastingbetaler het risico heeft overgenomen passen verontschuldigingen. Bij dezen.” (bron)
Adres: o.a. de belastingbetaler
Status: Zeker

Naam en functie: Eimert van Middelkoop, minister
Incident: in de Tweede Kamer zeggen dat citaten uit De Telegraaf uit de lucht zijn gegrepen terwijl het departement het stuk wel geautoriseerd heeft.
Sorry: (nog) niet letterlijk beschikbaar. Wel de enthousiaste acceptatie van De Telegraaf. (bron)
Adres: De Telegraaf, en de Tweede Kamer
Status: zeer waarschijnlijk

Naam en functie: Tjeerd Talsma, formateur van het college van GS in Noord-Holland
Incident: 78 miljoen euro gemeenschapsgeld verliezen bij Landsbanki
Sorry: ‘Sorry, Noord-Holland, we hadden beter moeten opletten. Geef ons de kans de fouten te herstellen.’ (bron)
Adres: Noord-Holland
Status: zeker

Naam en functie: Doekle Terpstra, voorzitter HBO-raad
Incident: over Geert Wilders zeggen dat ‘hij het kwaad is dat moet worden gestopt’
Sorry: ‘Ik vind het aanmatigend om te zeggen: die persoon is het kwaad. Dat is geen integer gedrag ten opzichte van iemand die ook nog eens parlementariër is. Dat moet ik terugnemen. Daar past maar één woord bij. Dat is verontschuldiging.’ (bron)
Adres: Geert Wilders
Status: zeker

Naam en functie: Koos Timmermans, lid van de Raad van Bestuur van ING
Incident: ING heeft staatsteun nodig
Sorry: ‘ik voel me verantwoordelijk toch voor het punt dat van een aantal klanten het vertrouwen in banken verlaagd is’ Daar zegt u sorry voor? ‘ja, dat stuk daar zeg ik sorry voor.’ (bron)
Status: zeker

Naam en functie: Evelien Tonkens, columniste
Incident: Lompe gedrag van mede-autochtonen
Sorry: “Sorry mensen, ik vind het ook niet om aan te zien. Ik doe nadrukkelijk afstand van deze ‘Nederlandse gemeenschap'”(bron)
Adres: mensen
Status: Zeker

Naam en functie: Rita Verdonk, minster, aanvoerder Trots op Nederland
Incident I: Terugsturen Congolese asielzoekers met gevoelige informatie en het verkeerd informeren van de Tweede Kamer daarover
Sorry: “Er zijn fouten gemaakt en dat heb ik ruiterlijk erkend.” (bron)
Adres: Tweede Kamer
Status: Zeker (voor wat betreft het terugsturen van de asielzoekers)
Incident II: ontkennen lidmaatschap PSP
Sorry: “Ik heb me dus vergist en zoals jullie begrijpen vind ik dat heel vervelend.” (bron) Later ook in Nova/DHV.
Adres: ‘de mensen in het land’
Status: Zeker.

Naam en fucntie: Waterschap Zeeuwse Eilanden
Incident: vernielen van Groot Hoefblad en het doden van jonge vogels tijdens een maaibeurt.
Sorry: niet letterlijk beschikbaar. (bron)
Adres: geschokte natuurliefhebbers
Status: zeker

Naam en functie: Aleid Wolfsen, burgemeester
Incident: bellen met een uitgever waarna een oplage van een krant vernietigd is.
Sorry: “Als ik de indruk heb gewekt dat ik iets wil afdoen aan die [kern]waarden [van de democratie], dan spijt het me zeer” (bron)
Adres: Uitgesproken in een raadsvergadering, kennelijk gericht op iedereen bij wie deze indruk gewekt kan zijn.
Status: Zeker

Interessant studiematieraal:
Sorry-campagne Londense krant
Pre-emptive sorry
Handleiding oprecht sorryzeggen
Parlementaire onschendbaarheid
Excuses aanbieden bij Bureau Halt

1 JAdB 21/04/2009 om 09:05

Namens mijn kamergenoot Rolf Verduijn:

Heeft Eurlings nou wel of geen sorry gezegd over het uitstellen van de invoering van het rekeningrijden?

http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/236470/2009/04/10/Wel-of-geen-excuses-van-Camiel-Eurlings.dhtml

2 JAdB 22/04/2009 om 12:33

Nog een bijdrage namens Rolf Verduijn:

Desi Bouterse biedt excuses aan voor Decembermoorden.

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2007/03_maart/11/buitenland/0311_2315_Bouterse_biedt_excuses_aan.xml

3 JAdB 22/04/2009 om 17:14

Misschien moet de sorry-adressaat ook nog worden genoemd?

4 EB 05/05/2009 om 10:03

Naam en functie: Piet Hein Donner (minister van Justitie)
Incident: Uitlating in Vrij Nederland van 16 september 2006, waarbij de minister geen onderscheid heeft gemaakt tussen de democratische besluitvorming en de democratische rechtsstaat. “Voor mij staat vast: als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan.”
Sorry: “Gelet op de discussie die dit heeft veroorzaakt, mag de heer Rouvoet van mij aannemen dat ik mij wel voor mijn hoofd kan slaan dat ik dat niet heb toegevoegd.”
Bron: Tweede Kamer Handelingen 2005-2006 nr. 107 Pg. 6535
Adres: Tweede Kamer
Status: Zeker

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: