Snelschaken

door GB op 01/07/2010

in Grondrechten, Rechtspraak

Hoe snel wil je het hebben? In 2001 weigerde de Hoge Raad om een alimentatieplicht voor een lesbische moeder aan te nemen, althans de Hoge Raad weigerde om een lesbische relatie ‘family life’ te noemen in de zin van artikel 8 EVRM, en via dat artikel de beperking van de onderhoudsplicht uit artikel 1:394 BW (tot “de man die als levensgezel van de moeder ingestemd heeft met een daad die de verwekking”) te toetsen aan het gelijkheidsbeginsel van artikel 14 EVRM.

Een van de redenen die de Hoge Raad aanvoerde was dat het EHRM zelf ook nog weigert om hier van ‘family life’ te spreken. Onlangs heeft het EHRM die stap wel gezet. En vandaag constateert Folkert Jensma op de NRC-blog: Ook lesbische moeder heeft alimentatieplicht voor de kinderen, verwijzend naar een aldus luidende uitspraak van de rechtbank Breda.

Dat klinkt als een geoliede ‘dialoog’ tussen de ons gestelde hoeders van de mensenrechten. Maar dat valt echter tegen. De uitspraak van de rechtbank dateert al van november, hoewel hij pas onlangs gepubliceerd is. Waarschijnlijk is er gedoe geweest over de anonimisering. Verder – en dat is wel merkwaardig – verloopt de toekenning van de alimentatieplicht bij de rechtbank Breda helemaal niet via het EVRM maar via het gelijkheidsbeginsel uit een ander verdrag: artikel 26 IVBPR. En dat biedt soelaas, nog los van de vraag wat precies familiy life is.

De Hoge Raad vond destijds dat in cassatie alleen de vraag voorlag of het EVRM in geding was. Dat is in de eerste plaats natuurlijk slordig van de advocaat, maar ook formalistisch van de Hoge Raad. Annotator De Boer oordeelde dat de Hoge Raad artikel 26 IVBPR ook ambtshalve bij de toetsing had mogen betrekken, omdat het noemen van de juiste wetsartikelen in cassatie niet vereist is. En ik denk dat hij daarin gelijk had.

Het gaat er dus allemaal een stuk minder soepel aan toe met de ontwikkeling van de mensenrechten. Of is dit dan juist het geroemde minimalisme, waarin de rechter dit soort principiele boten waar mogelijk afhoudt?

Vorige post:

Volgende post: