Sociaal Verbond Leiden: Een verbonden samenleving moet niet worden verbroken door een angst voor terrorisme

door Ingezonden op 04/04/2017

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Sociaal Verbond Leiden: Een verbonden samenleving moet niet worden verbroken door een angst voor terrorisme

Wij vragen hierbij aandacht voor de huidige situatie in Frankrijk. President Hollande heeft na de aanslagen in Parijs van 13 november 2015 de noodtoestand uitgeroepen in Frankrijk. Deze zou oorspronkelijk 3 maanden duren. Met de laatste verlenging tot juni 2017 zal de noodtoestand nu echter minstens 20 maanden duren.

De noodtoestand is gemaakt als een tijdelijk instrument. Wegens deze waarborg kunnen maatregelen genomen worden die normaal niet toegestaan zijn. In Frankrijk zijn er zo’n 4000 huiszoekingen zonder toestemming van de rechter uitgevoerd (waarvan zo’n 2700 gedurende de eerste maand). Hiervan heeft maar 7% geleid tot een rechtszaak. Daarnaast krijgen burgers zonder tussenkomst van de rechter langdurig huisarrest opgelegd, patrouilleerden er 10.000 soldaten door het land en zijn er een groot aantal andere inperkende maatregelen toegestaan.

Die rechtvaardiging van tijdelijkheid geldt nu dus niet meer in Frankrijk. De noodtoestand is de norm geworden, alle proportionaliteit is verdwenen. Dit is niet goed, aangezien de Franse overheid zo de macht heeft om de vrijheid van de burgers ver in te perken. Van deze macht wordt en zal zeker gebruik worden gemaakt.

Het SVL maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen en wil voorkomen dat de noodtoestand in Nederland ook zo’n enorme invloed zal hebben. Het SVL wil vasthouden aan de waarden en normen die belangrijk voor ons zijn, zoals een samenleving waar iedereen ondanks zijn afkomst vrij kan zijn, een samenleving die uitgaat van optimisme en waar zorgvuldig met elkaar omgegaan wordt.

Het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer in behandeling is, maakt het ook mogelijk dat er veel uitzonderingen op de Grondwet kunnen worden gemaakt. De tijdelijkheid is hier niet goed gewaarborgd, aangezien de maatregelen alleen afgeschaft kunnen worden met een meerderheid in Verenigde Vergadering.
De vrijheid van de Nederlandse burger wordt vanuit het argument van terrorismebestrijding grootschalig beperkt.

SVL wil benadrukken dat wij volledig achter het opsporen en berechten van (potentiële) terroristen staan. Wij vinden echter dat dit niet ten koste van elke prijs mag gebeuren.

De vrijheden en grondrechten van burgers moeten zoveel mogelijk bewaard blijven in de strijd tegen terrorisme. De opsporing en vervolging moet zo efficiënt mogelijk gebeuren, zodat burgers zo weinig mogelijk betrokken raken. Zo kunnen wij een verbonden samenleving scheppen waarin burgers zo weinig mogelijk merken van terrorisme en zijn gevolgen. Inperkende gebeurtenissen zoals in Frankrijk zijn destructief voor de Nederlandse rechtstaat en democratie en moeten voorkomen worden.

In deze verbonden samenleving willen wij ook waarborgen dat bepaalde groepen burgers niet extra geraakt worden door bepaalde maatregelen. Nederland moet onthouden dat terroristen absoluut niet representatief zijn voor de rest van de moslims. In deze tijd van maatschappelijke onrust is het belangrijk om het hoofd koel te houden en na te blijven denken.

Wij nodigen u uit om met ons mee te doen.

De fractie van de SVL

Dit is een opiniebijdrage in het kader van het Studentenparlement 2016/2017. Studentenfracties behandelen een fictief wetsvoorstel, dit keer tot verruiming van de bevoegdheden om bij terrorismebestrijding grondrechten te beperken. Op 19 mei 2017 debatteren de studenten over dit voorstel in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

Vorige post:

Volgende post: