Something is…in the state of Belgium II

door Redactie op 18/11/2009

in België, Buitenland

Post image for Something is…in the state of Belgium II

Aan de eeuwigdurende stroom van geruchten lijkt ook dit blog niet meer te kunnen ontkomen. Zal ‘Haiku Herman’ van Rompuy morgen de ingelaste Europese top in Brussel verlaten als de nieuwe vaste voorzitter van de Europese Raad? Inmiddels heeft Duitsland zich uitgesproken voor Van Rompuy, spreekt Balkenende te weinig Frans om Sarkozy nog te overtuigen en mengen de Britse media zich ook in het debat.

Interessanter is eigenlijk de vraag hoe het België zal vergaan zonder de premier die vijf partijen (exclusief kartelpartners) rond de tafel wist te krijgen. Bij ‘ons’ verdrongen staatsrechtgeleerden zich voor de camera om hun commentaar te geven. Hoe anders is het bij onze zuiderburen, het zoeken van een (acceptabele) premier is in België bijna een jaarlijkse federale exercitie. Van Rompuy verzuchtte onlangs nog dat de Belgen sinds hun onafhankelijkheid slechts 6 koningen hadden gekend en 66 premiers. Alsof de duivel er mee speelt.

Van Rompuy werd in 2008 premier tegen wil en dank en lijkt voor de Franstaligen de enige acceptabele CD&V’er die de pijnlijke dossiers van ‘BHV’ en de nieuwe staatsinrichting kan oplossen. Zijn gedoodverfde opvolger (en voorganger) is en blijft Yves Leterme. Maar ondanks zijn ‘vrijspraak’ lijkt niemand op hem te zitten wachten. Inmiddels hebben de Franstalige christen-humanisten van CDH de termijn van ‘Madame Non’ weer verlengd. Dat belooft wat voor de komende onderhandelingen. Zo worden de Belgische communautaire beslommeringen opeens onderdeel van Europa. Gelukkig zit Van Rompuy maar een paar straten verderop. Speculeert u mee?

Vorige post:

Volgende post: