Something rotten in the state of Belgium

door PWdH op 27/08/2009

in België, Buitenland, Rechtspraak

Post image for Something rotten in the state of Belgium

Waarom hebben Belgische rechters ’s maandags pleisters op hun wangen? Voor het antwoord wende men zich tot professor Nieuwenhuis. Overigens is er met Belgische rechters weinig mis: ‘Ik blijf geloven in de Belgische rechters’, aldus de Gentse advocaat en hoogleraar burgerlijk procesrecht Piet Taelman vandaag in Trouw.

Eerder berichtte GB op dit weblog al over de tanende legitimiteit van de Belgische elite. Ook de rechterlijke macht houdt het nu niet langer droog. Gisteren schorste het hof van beroep de rechter Francine De Tandt, voorzitter van de Brusselse rechtbank van koophandel, voor een maand in het kader van een tuchtprocedure. Ze zou een gerechtelijk deskundige hebben benoemd in zaken waarin ze zelf rechter was, terwijl zij en haar broer bij die deskundige een grote schuld hebben. En er zijn meer beschuldigingen. Naar verluid heeft minister van justitie De Clerck opgeroepen tot de maatregel, na indicaties van corruptie bij hoge magistraten.

Gaat het hier nu om een incident of is er structureel van alles mis met de Belgische rechterlijke macht? Volgens Taelman is er sinds 1993 veel verbeterd. Toen werd het systeem van politieke benoemingen afgeschaft. Het afspiegelingsideaal werd ingeruild voor coöptatie, met examens, screening en voordracht door de Hoge Raad. De hoogleraar bestrijdt dat er ‘something rotten in the state of Belgium‘ is. Maar hij waarschuwt voor conservatieve krachten: ‘mensen die niet willen meegaan met de tijd. Mensen met een groot ego die geen inspraak dulden’.

Wordt vervolgd: morgen wordt De Tandt gehoord.

Vorige post:

Volgende post: