Sorry

door GB op 21/03/2009

in Uncategorized

Ed van Thijn is niet verrast door het voorzichtige sorry van een bankdirecteur voor wat zijn collega’s en voorgangers mogelijk fout hebben gedaan. En ook niet door het rapport van de Nationale Ombudsman. Ed: ‘Ik zei dat in 1963 al, en vele keren daarna, maar toen wilde niemand daar naar luisteren. Toch heb ik nu gelijk gekregen met mijn voorspelling dat een kruising tussen een sorrydemocratie en een vergeldingscultuur in combinatie met een forse focus op persoonlijkheden in een televisietijdperk wel eens voor verrassende consequenties zou kunnen zorgen. Dat is precies wat je nu ziet.’ Van Thijn, die een boek over de kwestie in voorbereiding heeft, komt met een reeks van voorbeelden. Rita Verdonk, Boekesteijn, Job Cohen en vooral de geinstitutionaliseerde sorrydemocratie: de Ombudsman. ‘Die man kan je bellen om de overheid sorry te laten zeggen voor het feit dat ze geen sorry hebben gezegd. Ja, eigenlijk kan je aan die Nationale Ombudsman precies zien wat er aan de hand is.’

Minister Ter Horst blijkt er een andere analsye op na te houden. ‘De ombudsman radicaliseert. Dit is gewoon haatzaaien jegens de overheid. Ik zal de AIVD inschakelen.’ Ook in kringen van het staatsrecht wordt lauw gereageerd op sorry-hype. Mr. Dragstra, docent Staatsrecht van de Romeinse Republiek: ‘laat ze een keer sorry zeggen voor het verkrachten van de herzieningsprocedure van de Grondwet. Dan komt de aandacht voor de splinters in de ogen van anderen vanzelf wel.’

Het is nog onbekend of de AIVD een onderzoek heeft lopen naar mr. Dragstra.

1 BvdL 21/03/2009 om 08:59

Ik vind inderdaad dat de Nationale Ombudsman in zijn optreden een steeds grotere eenzijdigheid vertoont. Nergens in zijn beoordelingen schenkt hij aandacht aan de positie van de overheidsdienaren die met te weinig mensen en te weinig middelen te veel werk moeten doen. Zolang een burger hard staat te klappen bij elke beginnende politicus die voorstelt om het overheidsapparaat te halveren, mag de burger niet klagen over ‘half werk’ dat de overheid aflevert.

Vorige post:

Volgende post: