Souters Seat VII

door GB op 09/06/2009

in Buitenland

In het benoemingsproces van de opvolger van Souter gaat veel aandacht uit naar de tegenstelling tussen conservatief en progressief. Komt Roe v. Wade in gevaar? Maar er is nog een dimensie waarop de stem van Souter een rol van betekenis speelde: de vraag in welke mate het Supreme Court de president mag dwars zitten. Deze dimensie is eigenlijk ruim zo interessant, omdat de verschillende presidenten (democraat of republikein) in beginsel en zeker op de korte termijn een gelijk belang hebben: beleid kunnen uitvoeren zonder door het Supreme Court te worden gehinderd. Dat geldt niet alleen voor Guantanomo Bay, dat geldt ook voor omvangrijk ingrijpen in de auto-industrie.

Een van de vraagstukken waarin dit speelt, is het vraagstuk van de War Powers, zoals aangeduid in de NY Times. Bush ging daar vrij ver in, inclusief het opzij zetten van verdragen, totdat het Supreme Court een grens aan stelde aan het gebruk van deze redenering. Hoewel de soep bij Obama op dat punt niet zo heet wordt gegeten, heeft ook zijn regering op vergelijkbare gronden hoger beroep aangetekend tegen een uitspraak waarin ook sommige gevangen in Afghanistan habeas corpus-rechten hadden. Souters seat is in dit soort kwesties van belang, omdat het Supreme Court tot nu toe een 5-4 meerderheid had, met Souter bij de meerderheid voor het het rechterlijk toetsen van war powers.

De rol die Sotomayor daarin gaat spelen is nog lastig te duiden. Ze heeft weinig uitspraken gedaan waarin de federale overheid partij was. Maar ze heeft ook nooit bij de federale uitvoerende macht gewerkt, en dat onderscheidt haar alvast van de drie nominaties van Bush. Dat waren alle drie juristen die al beroepshalve waren opgekomen voor het belang van ruimte voor de presidentiele macht.

Op zichzelf is het wel interessant dat het optreden namens de Staat als relevante factor geldt. Bij ons is het niet ongewoon om Officieren van Justitie na verloop van tijd met rechtspraak te belasten. Wellicht dat we daar ook nog eens naar moeten kijken.

Vorige post:

Volgende post: