Staat beboet zichzelf

door PWdH op 05/05/2010

in Varia

In de rubriek opvallende berichten valt het bericht dat de NMa de Staat een boete heeft opgelegd. Volgens de NMa heeft de Staat de Mededingingswet overtreden bij de verkoop van een deel van Fortis Nederland – Fortis Corporate Insurance – aan een Britse verzekeraar, Amlin.

Het gaat hier om het concentratietoezicht: fusies en overnames van een zekere omvang moet vantevoren bij de NMa worden gemeld. Hierna moet vier weken worden gewacht, waarin de NMa kan onderzoeken of de concurrentie niet te veel wordt beperkt. In dit geval meldde Amlin de concentratie pas na realisatie. Zowel Amlin als de Staat krijgen daarom boetes opgelegd van resp. EUR 1.366.000 en EUR 782.000.

Dit roept allereerst de vraag op: broekzak, vestzak? Hoeveel zin heeft het de Staat te beboeten? Financieel wellicht niet. Niettemin is het een forse tik – lijkt me – om als Staat publiekelijk bestraft te worden. Een andere vraag is hoe de NMa bij de Staat terecht komt. De Staat is beboet als verkoper van zijn aandelen in Fortis Corporate Insurance. Maar als Fortis Corporate Insurance een onderdeel was van Fortis Nederland, is het dan niet deze moeder – waarvan de Staat de aandelen houdt – die als verkoper geldt en moet worden aangesproken. Wellicht kan een ondernemingsrecht- of Fortis-deskundige uitleggen hoe de Staat als aandeelhouder hier direct kan worden aangesproken? Ook de hoogte van de boete begrijp ik niet helemaal. Uit het persbericht van de NMa blijkt dat sinds kort de maximale boetes zijn verhoogd naar EUR 450.000 ‘of, indien dat meer is, 10 procent van de omzet van de overtreder’. Hoe komt de NMa aan het bedrag van EUR 782.000 boete voor de Staat? 10% van de rijksbegroting is het in elk geval niet. 10% van de omzet van Fortis Nederland wellicht? Maar dan zou de boete toch aan die rechtspersoon moeten worden opgelegd?

1 SV 05/05/2010 om 23:31

Naar ik begrijp moeten de antwoorden op de in het stuk gestelde vragen als volgt luiden:

(i) broekzak/vestzak? yep
(ii) zin van beboeting? Ook de staat dient zich te houden aan haar regels, en beboeting helpt ter herinnering. De staat geniet daarvoor niet altijd bestuursrechtelijke immuniteit.
(iii) waarom de staat? Hoewel het mededingingsrecht uitgaat van het feitelijke begrip “onderneming”, worden boetes toegerekend aan de lichamen die de uiteindelijke controle hebben (en dus niet de feitelijke verkopers). De staat is in dit geval, als volle grootmoeder van Fortis Corporate Insurance, de klos.
(iv) de boete is inderdaad berekend op basis van de omzet van FCI.
(v) waarom geen boete aan FCI? Zie antwoord op (iii)

2 PWdH 06/05/2010 om 17:47

Dank voor deze antwoorden. Dan begrijp ik toch de verhouding tussen (iii) en (iv) nog niet geheel. De Staat geldt kennelijk als de feitelijk onderneming (ook als die aandelen verkoopt die zijn gekocht om een bank te redden?), maar waarom dient dan de omzet van een andere entiteit als grondslag voor de boete?

Vorige post:

Volgende post: