Staat, SGP en Straatsburg

door GB op 20/04/2011

in Grondrechten, Haagse vierkante kilometer, Rechtspraak

Post image for Staat, SGP en Straatsburg

Vandaag trok Kathalijne Buitenweg van het Clara Wichmann Proefprocessenfonds in een opinieartikel fel van leer tegen Donner, die de SGP voorlopig even laat lopen. Het lijkt me logisch dat zij dat doet, al was het misschien niet nodig om meteen de rechtsstaat erbij te halen.

Een overweging in haar artikel trekt vooral de aandacht:

Extra complicerend is nog dat de regering in de procedure voor het EHRM het arrest van de Hoge Raad zal moeten verdedigen. Dat is immers nu formeel het standpunt van de Nederlandse Staat. Maar is Donner bereid dat onverkort te doen? Of werkt hij er liever aan mee dat de Nederlandse Staat wordt veroordeeld?

Is dat nu zo? In de Auerbach-zaak klaagde iemand over een onrechtvaardigheid bij de aftrekposten van de inkomstenbelasting, en hij kreeg bij de Hoge Raad gelijk. Althans de Hoge Raad vond dat er inderdaad sprake was van verboden ongelijke behandeling. De Hoge Raad liet het daar echter vervolgens bij, omdat het buiten toepassing laten van de gewraakte regeling zo veel problemen met zich meebracht dat het middel erger zou zijn dan de kwaal. Ook hier liet de rechter het feitelijk bij de vaststelling van de onrechtmatigheid.

Auerbach ging naar Straatsburg. Toen het EHRM zich over zijn zaak boog had de wetgever het probleem inmiddels gerepareerd. Desalniettemin verdedigde de regering het oude onderscheid nog altijd: ‘the Government argues that there was an objective and reasonable justification for this difference in treatment and that there was reasonable proportionality between the distinction made and the objective pursued.’ De regering vond het veel te marginaal allemaal. Het was een ‘exceptional position of a few individuals, who constituted a minority within a minority, of such little social significance that it could not justify the abandonment of the major social objective of the Act of 4 July 1990.’

De regering was volgens mij duidelijk bezig om te voorkomen dat de boel eventueel met terugwerkende kracht gerepareerd zou moeten worden, maar desalniettemin heeft de Nederlandse regering in Straatsburg al eens een inhoudelijk andere opvatting verdedigd dan de Hoge Raad had.

Zat de regering toen ook al fout? Of liggen de zaken nu toch echt anders?

1 Gary Avercamp 20/04/2011 om 12:10

Donner: the minority within the minority!

Vorige post:

Volgende post: