Staatsrecht in crisistijd: Wet tekortreductie Rijk

door GB op 17/09/2009

in Haagse vierkante kilometer

Nu Beatrix om mystieke redenen toch geen visionair verhaal mocht houden, zag het kabinet er geen been in om de majesteit deze tekst te laten uitspreken:

Voor het eind van dit jaar zal een voorstel van een Wet tekortreductie Rijk en medeoverheden bij u worden ingediend, waarvan de regering hoopt dat deze op 1 januari 2011 in werking kan treden. De wet verplicht het saldo tussen uitgaven en inkomsten jaarlijks te verbeteren.

Zo heet dus het staatsrechtelijk bijzondere experiment om coalitie-afspraken bij wet vast te leggen. Wouter Bos repte daar al eerder over. En hij heeft nu ook een brief naar de kamer gestuurd, die iets meer duidelijkheid schept. In het wetsvoorstel ‘zal worden vastgelegd dat het kabinet aan het begin van de kabinetsperiode rekening dient te houden met een verbetering van het structurele EMU-saldo’ en ‘in de wet wordt opgenomen dat een hogere aanpassingsinspanning dient te worden gedaan in economisch goede tijden.’

Hoe hard dat allemaal is, valt te bezien. Hoe hard zoiets überhaupt kan zijn, ook. In een uitgelekte interne notitie vreesde het ministerie reeds voor kritiek van de Raad van State. Op dit weblog zullen we er zeker op terugkomen.

Vorige post:

Volgende post: